10-sinf O’zbekiston tarixi fanidan kompetensiya asosida yozilgan dars ishlanma

1-dars: Kirish
I BOB. TURKISTON O‘LKASIDA SOVET HOKIMIYATINING O‘RNATILISHI HAMDA O‘ZBEK XALQINING MUSTAQILLIK UCHUN KURASHI (1917 – 1924 yy.)
2-dars: Turkiston o‘lkasi 1917-yil fevral-oktyabr oralig‘ida
3-dars: Turkistonda sovet hokimiyatining majburiy tarzda o‘rnatilishi hamda bolsheviklar diktaturasi
4-dars: Turkiston Muxtoriyati – tub yerli xalqlar davlatchiligi tarixida yangi bosqich
5-dars: Turkiston o‘lkasida Sovet hokimiyati boshqaruv tizimining tuzilishi va iqtisodiyot sohasidagi o‘zgarishlar
6-dars: Turkiston ASSRda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakatlar
7-dars: Buxoro amirligida islohotlar uchun kurash hamda qizil armiya tomonidan amir hokimiyatining ag‘darilishi. BXSRning tashkil topishi va faoliyati
8-dars: Xiva xonligidagi ahvol hamda xon hokimiyatining ag‘darilishi. XXSRning tuzilishi va turli islohotlar
9-dars: BXSR va XXSRda qizil armiyaga qarshi kurash
10-dars: O‘rta Osiyo respublikalarida o‘tkazilgan milliy-hududiy chegaralanish va uning oqibatlari
11-dars: O‘rta Osiyo respublikalarida o‘tkazilgan milliy-hududiy chegaralanish va uning oqibatlari (takrorlash)
12-dars: Takrorlash
II BOB. SOVET HOKIMIYATINING O‘ZBEKISTONDA YURITGAN SIYOSATI(1925–1939yy)
13-dars: O‘zbekiston SSRning tashkil topishi
14-dars: O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligini kollektivlashtirish siyosati hamda quloqlarning surgun qilinishi
15-dars: O‘zbekistonda industrlashtirish siyosatining amalga oshirilishi va kadrlar masalasi

Tavsiya etamiz  Matematika fanidan kompitensiyalik yillik dars ishlanmalar to'plami

Dars ishlanmani 👉 yuklab oling

Прокрутить вверх