Aylanma harakatning kinematikasi.

Tavsiya etamiz

Aylanma harakatning kinematikasi.

Ayalnma harakatni ifodalashda R va Δφ qutb koordinatalaridan foydalanish qulaydir.Bu yerda R-radius –qutbdan moddiy nuqtagacha bo’lgan masofadir, φ –qutb burchagi(burilish burchagi).

Yuklab olish