Baryerlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish bo‘yicha maxsus mashqlarning tuzilishi

Tavsiya etamiz

Baryerlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish bo‘yicha maxsus mashqlarning tuzilishi

REJA:

Egiluvchanlikni oshiradigan mashqlar:

Siltanish. Siltanuvchi oѐq uchun.

Itariluvchi oѐq uchun.

Yurish va yugurish mashqlari.

400 m ga baryerlar osha yugurishga o‘rgatish. referatni yuklab olish