Biologiya fanidan 9-sinflar uchun Imtihon javoblari 2021

Tavsiya etamiz

Biologiya fanidan 9-sinflar uchun Imtihon javoblari 2021 to’plami 2020-2021-o’quv yili uchun mo’ljallangan.

1-bilet biologiya

1) Biologiyaningilmiy-tadqiqotusullarigakuzatish,taqqoslash,tarixiy,eksprementalusullar kiradi.
Kuzatish usuli eng dastlabki usullardan bo’lib, bu usul yordamida tirik organizmlarning miqdor vasifat ko’rsatkichlarini tariflash mumkin. Kuzatish usulibugungikunda ham o’z ahamiyatini
yo’qotmagan.
Taqqoslash usuli.Bu usulda olingan malumotlarbn hujayra nazariyasi,bioge netik va irsiy
o’zgaruvchanlikninggomologikqatorlariqonunikashfetilgan.
TarixiyusulCh.Darvinnomibn bog’liq.Bu usulbiologiyada chuqursifatiy o’zgarishlarningvujudga
kelishigasababbo’lganomillarnio’rganadi.Mazkurusul.yordamidaorganikdunyoningevolitsion
talimotiyaratildi.
Ekspremental.O’rta asrlarda AbuAliibnSino boshlagan bo’lsa, fizika va kimyofanlariravnaqi
tufaylikengqo’llanila.boshladi.
2)Ribonukleinkislata-RNK.RNKyadro,sitoplazma,mitoxondriya,plastidavaribosomalartarkibida
uchraydi.Nukleinkislotalar2 xilbo’ladiDNK-dezoksiribonukleinkislotava RNK-ribo nuklein
kislota.Nuklein kislotalarning biologik ahamiyatinihoyatta katta.Ularhujayra oqsillarining
sintezlanisida, irsiy axborotlarning nasldan naslga o’tishini taminlaydi.
3) AA-yumoloq
aa-noksimon
BB-qizil
bb-sariq
AaBbxAaBb
Bunda9:3:3:1 nisbat bo’ladi

Barcha biletlar javoblarini yuklab olish uchun —>> [wpfa icon=»download» color=»#336699″ size=»30px»] biologiya 9 sinf imtihon javoblari 2021

[wpfa icon=»download» color=»#336699″ size=»2x»] 9-sinf biologiya javoblar 2021 to’liq

Barcha fanlardan imtihon javoblar —>> yuklab oling

Barcha fanlardan testlar to’plami—>> yuklab oling

Bilimlar.uz telegram kanaliga obuna bo’ling.