Biologiyaning qishloq xo‘jaligi va medisinadagi ahamiyati

Tavsiya etamiz

Biologiyaning qishloq xo‘jaligi va medisinadagi ahamiyati.

Kishilar o‘zlari uchun kerak bo‘lgan oqsillar, yog‘lar, karbonsuvlar, vitaminlarni asosan o‘simliklar va hayvonlardan oladilar. Demak genetika va seleksiya qonunlarini bilish hamda hayvonlar va o‘simliklarning fiziologik xususiyatlarini o‘rganish o‘simliklarni ekish va o‘stirish hamda hayvonlarni yetishtirish, parvarish qilish texnologiyasini takomillashtirishga, yangi hayvon zotlari va o‘simlik navlarini yaratishga yordam beradi.
Biologiyaning biogeografiya va ekologiya darajasidagi bilimlari o‘simliklar introduksiyasi va ularni iqlimlashtirishda keng foydalaniladi.

Yuklab olish