Chidamlilikni rivojlantirishning usul va vositalari

Tavsiya etamiz

ChIDAMLILIKNI RIVOJLANTIRIShNING USUL VA VOSITALARI

REJA:

  1. Chidamlilik xaqida
  2. Aerob imkoniyatlarni oshirish uchun asosiy usullar
  3. Oraliqli usulning mashg‘ulot vositalari
  4. Musobaqa usuli
  5. Tezkorlikni rivojlantirishning
  6. usul va vositalari
  7. Umumiy jismoniy tayѐrgarlik. UJT vositalari

Chidamlilik bu – biror-bir faoliyatda toliqishga qarshilik ko‘rsataolish hamda ishni belgilangan sur’atda davom ettirish qobiliyatidir.

Yuklab olish