Comparison of Future Continuous with Present Continuous

Comparison of Future Continuous with Present Continuous

Future Perfect

compare will be doing with present continuous:
Tom works every morning from 9 o’clock until midday. So:
Tom kuniga ertalab soat 9dan tushlikkacha ishlaydi. Demak:

• It’s 10 o’clock now. He is working. (present continuous)
• Hozir soat 10. U ishlayapti.

• At 10 o’clock tomorrow he will be working.
• Ertaga soat 10da u ishlayotgan bo’ladi.

We often use Will (you) be -ing? to ask about people’s plans, especially when we want something or want someone to do something:
Biz odatda “Will (you) be -ing?”ni odamlardan biror narsa so’ramoqchi bo’lganimizda ularning rejalarini yoki biror narsa qiylishlarini so’raganda ishlatamiz:

Masalan For example:

• “Will you be using your bicycle this evening?” “No, you can take it.”
• “Bugun kechki payt velosipedingni ishlatasanmi?” “Yo’q, olishing mumkin.”

We use will have done (future perfect) to say that something will already have happened before a certain time in the future. Tom’s football match ends at 9.15. So after this time, for example at 9.30, the match will have finished.
Biz Future Perfect, ya’ni “will have done”ni kelajakdagi ma’lum vaqtgacha biror narsa allaqachon tugaganda ishlatamiz. Tomning futbol matchi 9.15da tugaydi. Demak, shu vaqtdan keyin, masalan, 9.30da match tugagan bo’ladi.

Ingliz tili darslari Noldan BATAFSIL:
Tavsiya etamiz  Present simple - Oddiy hozirgi zamon
Прокрутить вверх