dars tahlili qanday yoziladi, tartibi, namuna lotin tilida,

Dars tahlili qanday yoziladi, yozilish tartibi, jadvali. namuna lotin tilida yuklab oling.

Talabalarimiz uchun dars tahlili qanday yozish tartibi.

Namunani yuklab olish. 👉 Dasr tahlilli namuna lotin

Sana____________20__yil                            Fan nomi __________________________

O’qituvchining ismi, familiyasi _______________________________ toifasi __________

Sinf ______, jami o’quvchilar soni_______, qatnashdi______, qatnashmadi__________

Sinf xonasining holati_______________________________________________________

Dars kuzatishning maqsadi __________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

DARS TAHLILI

O’tilgan mavzu ____________________________________________________________

O’tilgan mavzuning so’rash usullari   __________________________________________

(og’zaki, yozma, test, didaktik materiallar __________________________________________ asosoda so’rash, mavzuning hammasini    __________________________________________ so’rash, qisman so’rash, algoritmlarda n  __________________________________________ foydalanish va hokazo)                             __________________________________________

So’rov natijalari: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O’tilgan mavzuni so’rash va

mustahkamlash yuzasidan fikr-mulohazalar: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Yangi mavzu: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Yangi mavzuni bayon

etishni muhim jihatlari: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Yangi mavzuni mustahkamlashning muhim jihatlari: _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dars jarayonini belgilovchi asosiy omillar Tahlil qluvchining xulosasi
1 Mashg’ulot turi, o’qituvchining dars o’tish metodi, uning mavzuga muvofiqligi
2 O’qituvchining interfaol usullar, noan’anaviy dars shakllaridan foydalanishi
3 O’qituvchining pedagogik mahorati (darsni to’g’ri tashkil etishi, mavzuni ilmiy jihatdan izchil bayon qilishi, sinfni boshqara olishi, notiqligi, aktyorlik qobiliyati )
4 O’quvchilarning mustaqil fikrlay olishi, darsda muammoli vaziyatni yuzaga keltirish
5 O’quvchilarga milliy g’oyani singdirilishi, darsning tarbiyaviy ahamiyati
6 Darsning hayotiy voqelik bilan bog’lanishi va o’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish
7 O’qituvchining pedagogik madaniyati

(muomalasi, tashqi qiyofasi va hokazo)

8 Ko’rgazmali qurollar va o’quv tehnika vositalaridan foydalanish
9 Darsning fanlararo bog’lanishi va o’qituvchining qo’shimcha manbalardan foydalanishi
10 O’quvchilar bilim darajasining DTS talablariga muvofiqligi
11 Uy vazifasini berish va o’quvchilarni baholash usullari
12 O’qituvchining ilmiy, metodik va umumpedagogik jihatdan yordamga muhtoj yoki muhtoj emasligi

 

Yangi mavzuni bayon qilish hamda

mustahkamlashga doir taklif va mulohazalari: __________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

O’tilgan dars yuzasidan хulosa: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tahlil хulosalari

bilan tanishdim                _______________          _____________________________

(imzo)                                           (dars o’tgan o’qituvchining ismi va familiyasi) 

Tavsiya etamiz: Dars ishlanma (konspekt) qanday yoziladi

Ushbu bo’limda o’zingiz uchun kerakli bo’lgan fanlardan namunaviy yillik konspektlar ham topishingiz va yuklab olishingiz mumkin.

Tavsiya etamiz  Kundalik.com saytiga qanday qilib ish rejalarni yuklash haqida
Прокрутить вверх