Ekin va o’simliklar haqida topishmoqlar

Tavsiya etamiz

O’simliklar va Ekinlar haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

Mundarija

Paxta haqida topishmoqlar

1. Abdal buva ariqdir,
Og‘zi, burni murriqdir.

Topishmoqning javobi
(G‘o‘za)

2. Chopsang kular,
Chopmasang o‘lar.

Topishmoqning javobi
(Paxta)

3. Og‘zini ochib yerga qaraydi,
Og‘zidan oq ko‘pik sochadi.

Topishmoqning javobi
(Paxta)

4. Qorday oppoq,
Yungday yumshoq.

Topishmoqning javobi
(Paxta)

5. Ildizi yerda,
Yulduzi ko‘kda.

Topishmoqning javobi
(Paxta)

6. Kichkina xurmacha,
Og‘izlari burmacha.

Topishmoqning javobi
(Ko‘sak)

7. Erdan ko‘karib chiqar,
Bag‘ridan oltin oqar.

Topishmoqning javobi
(Paxta)

8. Momiqqina onasi,
Yog‘liqqina bolasi.

Topishmoqning javobi
(Paxta, chigit)

Bug’doy haqida topishmoqlar

9. Hamma yog‘i qiltik,

Hamma unga intiq.

Topishmoqning javobi
(Bugdoy)

10. Solaman qizil,
Chiqaraman oq.

Topishmoqning javobi
(Bug‘doy, un)

11. O‘zi ariq,
Rangi sariq,
Yuzi qizil,
Boshi qiltiq.

Topishmoqning javobi
(Bug‘doy)

12. Qizilini o‘zim yedim,
Sarig‘ini molga berdim.

Topishmoqning javobi
(Bug‘doy, somon)

13. Dik-dik etar, buti yo‘q,
O‘tiray desa o‘rni yo‘q,
Arig‘i boru suvi yo‘q.

Topishmoqning javobi
(Bug‘doy)

Sholi haqida topishmoqlar

14. Kichkina qiz,
Qo‘lida bigiz.

Topishmoqning javobi
(Sholi)

15. Bizning uyda bir qiz,
Boshida bir tol qil yolg‘iz.

Topishmoqning javobi
(Sholi)

16. Kich-kichkina to‘ni bor,
Uchida qili bor.

Topishmoqning javobi
(Shodi)

17. O‘zi yosh,
Mo‘ylovi uzun.

Topishmoqning javobi
(Shodi)

18. Taram sochli qiz to‘dasi,
Suvda yotar kun-kechasi.
Suvda yotib suvga tegmay
Oltmishida u sarg‘aygay,
Sakson kunda saboqdadir,
To‘qson kunda tovoqdadir.

Topishmoqning javobi
(Guruch)

Makkajo’xori haqida topishmoqlar

19. Yerdan chiqar taranib,
Zarrin dastor o‘ranib.

Topishmoqning javobi
(Makkajo‘xori)

20. Bo‘yi bir qarich,
Soqoli ikki qarich.

Topishmoqning javobi
(Makkajo‘xori)

21. Sariboy bobom ichkari,
Soqollari tashqari.

Topishmoqning javobi
(Jo‘xori)

22. Bir uya ustida ming ari.

Topishmoqning javobi
(Jo‘xori)

23. Mingta alp og‘adir,
Ming o‘raga sig‘adir.

Topishmoqning javobi
(Jo‘xori)

24. Ko‘k ko‘ylakli xotin,
Sarig‘ bola ko‘targan.

Topishmoqning javobi
(Jo‘xori)

25. Ko‘k kiyimni kiymayman,
O‘sha yerda turmayman.

Topishmoqning javobi
(Jo‘xori)

26. Qiya-qiya yerlarda
Qiyma juvon o‘tirar.
Dakanasin dol qo‘yib,
Tolma juvon o‘tirar.

Topishmoqning javobi
(Oq jo‘xori)

27. Amakim egnida ko‘k chopon,
Boshida oq dastor.

Topishmoqning javobi
(Oq jo‘xori)

28. O‘tirishlari eshonday,
Ko‘zlari mohparonday.

Topishmoqning javobi
(Oq jo‘xori)

Loviya haqida topishmoqlar

29. Uzun-uzun ko‘chalar,
Ichi to‘la bachchalar.

Topishmoqning javobi
(Loviya)

30. Biznikiga mehmon keldi,
Hammasining qoshi qora.

Topishmoqning javobi
(Loviya)

Mosh haqida topishmoqlar

31. O‘zi pishiq,
Burni qiyshiq.
(No‘xat)
Malla mushuk,
Bo‘yni qiyshiq.
(No‘xat)
Qora-qora qoramuq.

Topishmoqning javobi
(Mosh)

32. Qora-qora qo‘g‘irmoch.

Topishmoqning javobi
(Mosh)

Tariq haqida topishmoqlar

33. Oltin sochdim tojidor,
Bunga hamma xaridor.

Topishmoqning javobi
(Tariq)

34. Bir tub chikor, bir tub chinorda
Qirq butoq, qirq butoqda qirq uya,
Qirq uyada qirq tuxum.

Topishmoqning javobi
(Tariq)

35. Ernazar bobom enkayadi,
Kallasi qinqayadi.
Tevaragi to‘p-to‘p,
O‘rtasi qip-qizil.

Topishmoqning javobi
(Tariq)

Ayrim ekin mahsulotlari haqida topishmoqlar

36. Kunga qarab tolmaydi,
Kundan ko‘zni olmaydi.

Topishmoqning javobi
(Kungaboqar)

37. Bir qarichcha bo‘yi bor,
Ola-chipor to‘ni bor.

Topishmoqning javobi
(Zig‘ir)

38. Bir tanada
Ming dona.

Topishmoqning javobi
(Kunjut)

39. Terak uchida xum,
Ichida qum.

Topishmoqning javobi
(Ko‘knori)

Isiriq haqida topishmoqlar

40. Kichkina, kichkina kelinchak,
Boshlarida tugunchak.

Topishmoqning javobi
(Isiriq)

41. Boyning qizi tog‘da kelinchak.

Topishmoqning javobi
(Isiriq)

Qizg’aldoq haqida topishmoqlar

42. Madad akamning boshida baxmal taqiyasi bor.

Topishmoqning javobi
(Qizg‘aldoq)

43. Qizlarjonning boshida
Qizil baxmal taqiya.

Topishmoqning javobi
(Qizg‘aldoq)

Rayhon haqida topishmoqlar

44. Eksang bitar,
Isi hamma yoqni tutar.

Topishmoqning javobi
(Rayhon)

45. Ko‘m-ko‘k tusi,
Xushbo‘y isi.

Topishmoqning javobi
(Rayhon)

46. Ariq bo‘yida to‘shak.

Topishmoqning javobi
(Maysa)

Qamish haqida topishmoqlar

47. Uzun terak,
Ichi kovak.

Topishmoqning javobi
(Qamish)

48. Zil terak,
Zilmon terak.

Topishmoqning javobi
(Qamish)

49. Soqoli bir qarich,
O‘zi ming qarich.

Topishmoqning javobi
(Qamish)

50. Daryo,
O‘rtasida bo‘yro.

Topishmoqning javobi
(Qamish)

51. Biz, biz edik,
Ming qiz edik,
Bizni o‘rdilar,
Ipga tizdilar.

Topishmoqning javobi
(Qamish)

52. O‘z elimda el edim,
Tulki tumoq bek edim.
Qiyildim, quchoqqa tushdim,
O‘ttiz ikki tuzoqqa tushdim.

Topishmoqning javobi
(Qamish)

53. Qator-qator turganlar,
Tulki tumoq kiyganlar.

Topishmoqning javobi
(Qamish)

54. Yer tagida qizil yulg‘un.

Topishmoqning javobi
(Ro‘yan)

Tikan haqida topishmoqlar

55. Chir-chir qushlar,
Chirmashiq qushlar.
O‘zining joni yo‘q.
Odam kelsa, tishlar.

Topishmoqning javobi
(Tikan)

56. Lip etadi, kirib ketadi,
Chiqazolmay esing ketadi.

Topishmoqning javobi
(Tikan)

57. Yo‘l ustida voyvoyak.

Topishmoqning javobi
(Tikan)