Energiyaning saqlanish qonuni

Tavsiya etamiz

Energiyaning saqlanish qonuni.

Tizimning to’la mexanik energiyasi -mexanik harakat va o’zaro ta’sir energiyasi
-kinetik va potensional energiyalari yig’indisiga teng.

Faqat, konservativ kuchlar tasir etuvchi,jismlar tizimida to’la mexanik energiya  vaqt bo’yicha o’zgarasdan qoladi.

Yuklab olish