Foizlar va foizga doir turli matnli masalalarni yechish

Tavsiya etamiz

M1. Foizlar haqida umumiy tushunchani takrorlash

M2. Foizga doir turli matnli masalalarning qulay usulda yechimlari bilan tanishish

M3.  Murakkab foizli masalalar bilan tanishish

Mana shu mavzularni o’z ichiga olgan dars ishlanmani va taqdimotni yuklab oling.