Future Simple (Will) 2-qism

Future Simple (Will) 2-qism

When we talk about the future, we often say what someone has arranged to do or indends to do. Do not use ❌ will in this situation.
—————————————
Biz kelajak haqida gapirayotganimizda ko’pincha rejalashtirilgan va kelishilgan ish harakatlar haqida gapiramiz.
Ushbu holat uchun «will»ni ❌ ishlatmang.

Masalan For example:

• Are you going to watch television this evening?
• Bugun kechki payt televizor ko’rgani borasanmi?

For arrangements and intentions see Lessons 5.3 (https://t.me/c/1415714173/3472)

But often when we are talking about the future, we are not talking about arrangements or intentions.
—————————————
Lekin biz rejalashtirilmagan va kelishilmagan holatlarda kelasi zamonda gapiramiz.

Study this example

• Jasmin: I’m very worried about my examination next week.
Malika: Don’t worry, Jasmin. You will pass.

• Jasmin: Ertagalik imtihonimdan juda tashvishlanyapman.
Malika: Tashvishlanma, Jasmin. Sen imtihondan o’tasan.

«You will pass» is not an arrangement or an intention. When we predict the future, we use will/won’t.
—————————————
«Sen imtihondan o’tasan» bu rejalashtirilgan narsa emas. Biz kelajakni bashorat qilayotganimizda «will/won’t»ni ishlatamiz.

Tavsiya etamiz  Present continuous (questions) - Hozirgi davomli zamonning so’roq shakli

• When you return home, you will notice a lot of changes.
• Uyga qaytganingda juda ko’p o’zgarishlarni sezasan.

Прокрутить вверх