Future Simple (Will) 3-qism

Future Simple (Will) 3-qism

We often use will with this words and expressions:
Biz «will»ni odatda quyidagi so’zlar bilan ishlatamiz:

🛡 probably
🛡 (I’m) sure
🛡 (I) expect
🛡 (I) think

Masalan For example:

• You must meet Lola. I’m sure you will like her.
• Sen Lola bilan ko’rishishing kerak. Ishonchim komil u senga yoqadi.

You can use shall or will with I and we.
Siz men va biz olmoshlari bilan «shall»ni ham «will»ni ham ishlata olasiz.

Masalan 📋 For example:

• We shall (or we will) probably go to Samarkand in August.
• Biz ehtimol avgustda Samarqandga boramiz.

But in spoken English we normally use the short forms I’ll and we’ll.
Lekin og’zaki so’zlashuvda «I’ll / we’ll» shaklini qo’llaymiz.

the negative of shall is shan’t (or shall not).
«shall»ning inkor shakli «shan’t / shall not».

Do not use shall with he/she/it/you/they.

‼️ Note that we use shall (NOT will) in the questions shall I …? and shall we …?
‼️ E’tibor bering biz so’roq gaplashda men va biz olmoshlari uchun «shall»ni ishlatamiz, «will»ni emas.

Tavsiya etamiz  Zamonlar - Tenses

Masalan For example:

• Shall I open the window?
• Derazani ochaymi? / Derazani ochishimni xohlaysizmi?

Прокрутить вверх