Geometrik progressiya va uning xossalari. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya

Tavsiya etamiz

Maskur dars ishlanmada quyidagi mavzudagi slaydlar o’rin olgan.

M1: Geometrik progressiya hadlarining xossalari bilan tanishish va masalalarda qo‘llash

M2: Geometrik progressiyaning dastlabki n ta hadi yig‘indisiga doir masalalar yechish

M3: Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya va uning hadlari yig‘indisiga doir masalalar

M4: Arifmetik va geometrik progressiyalarni bitta masalada qo‘llashga doir masalalar yechish

Dars ishlanma va taqdimotni 👉👉 yuklab oling