Hayvonlar haqida eng sara topishmoqlar

Tavsiya etamiz

Barcha uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar haqida topishmoqlar javobi bilan birga. Eng sara topishmoqlar to’plamini sizga ilindik.

1. Shildir-shildir suv kechar,
Oyog‘i suvga tegmas.

Topishmoqning javobi
(Tug‘ilmagan qulun)

2. Suvday chopadi,
Manzilga yetadi.

Topishmoqning javobi
(Ot)

3. To‘rt oyoqli,
Temir tuyoqli.

Topishmoqning javobi
(Ot)

4. To‘rt oy, yigirma to‘rt yulduz.

Topishmoqning javobi
(Otning taqasi, mixi)

5. Suvga tushsa mingta,
Suvdan chiqsa bitta.

Topishmoqning javobi
(Otning dumi)

6. Quyon emas,
Uzun quloq,
Ot emas,
To‘rtta tuyoq.

Topishmoqning javobi
(Eshak)

7. Katta takam besoqol.

Topishmoqning javobi
(Eshak)

8. Tapir-tupir to‘rtovlon,
Hangragani birovlon.

Topishmoqning javobi
(Eshak)

9. Oyog‘i popik,
Og‘zi ko‘pik.

Topishmoqning javobi
(Tuya)

10. Og‘zi qulqulum,
Uzun oyog‘u kalta dum.

Topishmoqning javobi
(Tuya)

11. Bu yoqqa o‘tdi lop-lop,
U yoqqa o‘tdi lop-lop.
«Sho‘ra» dedi, qo‘ymadi,
Yutaverdi soplab.

Topishmoqning javobi
(Tuya)

12. O‘zi katta,
Dumi kalta.

Topishmoqning javobi
(Tuya)

13. Momom ketib borayotir,
Kulchasi qolib borayotir.

Topishmoqning javobi
(Tuya oyog‘ining izi)

14. Boraveradi, boraveradi,
Bo‘yraday yerni olib yotadi.

Topishmoqning javobi
(Sigir)

15. Ikki tortar,
Bir yirtar.

Topishmoqning javobi
(Ho‘kiz, omoch)

16. Yamog‘i boru
Yirtig‘i yo‘q.

Topishmoqning javobi
(Sigirning olasi)

17. Ko‘prik tagida to‘rtta qoziq.

Topishmoqning javobi
(Sigir yelini)

18. To‘shak osti to‘rt bo‘g‘irsoq.

Topishmoqning javobi
(Sigir yelini)

19. To‘rt mergan
Bir quduqqa o‘q otar.

Topishmoqning javobi
(Sigir sog‘ish)

20. Tomga tayoq suyovli.

Topishmoqning javobi
(Mol dumi)

21. Bo‘pon-bo‘pon,
Yangi yamoq,
Eski chopon.
Dardi tomoq.

Topishmoqning javobi
(Tuya)

22. Kichkintoygina bo‘yi bor,
Aylantirgan to‘ni bor.

Topishmoqning javobi
(Quy)

23. Buyuk tog‘ning boshida
Bukri qo‘chqor o‘ynaydi.

Topishmoqning javobi
(Olqor)

24. Soqoli bor,
Mo‘ylovi yo‘q.

Topishmoqning javobi
(Echki)

25. Soqoli bor,
Aqli yo‘q.

Topishmoqning javobi
(Echki)

26. Chorva ichida shayton,
Soqoli uzun sulton.

Topishmoqning javobi
(Taka)

27. Hamma yotsa ham
Hasan-Avaz yotmaydi.

Topishmoqning javobi
(Echki shoxi)

28. Olis yerdan chang chiqar.

Topishmoqning javobi
(Ko‘pkari)

29. Erda yuradi,
Osmonni ko‘rmaydi.

Topishmoqning javobi
(Cho‘chqa)

30. Ketaveradi, ketaveradi,
Savatdek yerni oladi.

Topishmoqning javobi
(It)

31. Soyada yotar,
Ming qo‘y boqar.

Topishmoqning javobi
(It)

32. El yotsa ham,
Shalpangquloq yotmaydi.

Topishmoqning javobi
(It)

33. Kichkinagina qumg‘on,
O‘tirib ko‘zini yumg‘on.

Topishmoqning javobi
(Mushuk)

34. Mo‘ylovi bor,
Soqoli yo‘q.

Topishmoqning javobi
(Mushuk)

35. Uyday joyni olar,
Sichqondan qo‘rqar.

Topishmoqning javobi
(Fil)

36. Tuya desam, kattakon,
Usti keng, bir makon.

Topishmoqning javobi
(Fil)

37. Yo‘l-yo‘l to‘ni bor,
Odam qo‘rqar turqi bor.

Topishmoqning javobi
(Yo‘lbars)

38. Kelganda to‘rt oyoq,
Ketganda ikki oyoq.

Topishmoqning javobi
(Ayiq)

39. Dalama-dala qidiradi,
Qo‘y bilan echki oh uradi.

Topishmoqning javobi
(Bo‘ri)

40. Go‘ng tepada o‘t yonar.

Topishmoqning javobi
(Buri)

41. Qashqir mingan,
Eshak o‘ngargan,
Echki haydagan,
Tuya yetaklagan.

Topishmoqning javobi
(Tulki)

42. Kechasi ovda,
Kunduzi uyda.

Topishmoqning javobi
(Tulki)

43. Shoxlari bor, qo‘chqordek,
Bo‘yi misli daraxtdek.

Topishmoqning javobi
(Kiyik)

44. O‘zi yo‘rtiq,
Labi tirtiq.

Topishmoqning javobi
(Quyon)

45. Soy ichida sariq echki.

Topishmoqning javobi
(Quyon)

46. Jar bo‘yida jar qilich.

Topishmoqning javobi
(Jayra)

47. Er tagida qubba igna.

Topishmoqning javobi
(Tipratikan)

48. Erdan chiqadi qoziq,
Isi juda sassiq.

Topishmoqning javobi
(Yumronqozsh)

49. Tokchama-tokcha,
Azamat xo‘ja.

Topishmoqning javobi
(Sichqon)

50. Er tagida yeznam oti kishnaydi.

Topishmoqning javobi
(Sichqon)

51. Bir kulrang buzog‘im bor,
Uydagilar undan bezor,
Bozorga olib borsam,
Topilmaydi xaridor.

Topishmoqning javobi
(Sichqon)

52. Xuddiboy cho‘loq go‘r qazir,
Go‘r qazisa ham yo‘l qazir.

Topishmoqning javobi
(Sichqon)

53. Tirik kelib, o‘likdan osh so‘radi,
O‘lik turib, tirikni bo‘g‘ib oldi.

Topishmoqning javobi
(Sichqon, qopqon)

54. Qanotli, sut beradi.

Topishmoqning javobi
(Ko‘rshapalak)

55. Suvda tug‘di,
Erda o‘ldi.

Topishmoqning javobi
(Baliq)

56. Qanoti bor uchmaydi,
Quruqlikda yurmaydi.

Topishmoqning javobi
(Baliq)

57. Qishda bir joyda,
Yozda ming joyda.

Topishmoqning javobi
(Baliq)

58. Suv tagida oltin baldoq.

Topishmoqning javobi
(Baliq)

59. Qamish tagi qaltirar.

Topishmoqning javobi
(Baliq)

60. Joni bor jondan,
Suv ichar qo‘ldan.
Ko‘zlari nurdan,
Terisi puldan.

Topishmoqning javobi
(Baliq)

61. Boshi boru sochi yo‘q,
Ko‘zi boru qoshi yo‘q.
Tangasi bor, puli yo‘q,
Qanoti bor, uchuvi yo‘q.

Topishmoqning javobi
(Baliq)

62. Sassiq ko‘lda it hurar.

Topishmoqning javobi
(Baqa)

63. Uzoq soyda it hurar.

Topishmoqning javobi
(Baqa)

64. Hovuz yonida Sultonboyvachcha o‘tiradi.

Topishmoqning javobi
(Baqa)

65. Suv bo‘yida pochcham oti kishnaydi.

Topishmoqning javobi
(Baqa)

66. Qiya-qiya yerlarda,
Qiyma sulton o‘tirar.
Tirnoqlari kumushdan,
Hofiz juvon o‘tirar.

Topishmoqning javobi
(Baqa)

67. Osti tosh, usti tosh,
O‘rtasida chandir bosh.

Topishmoqning javobi
(Toshbaqa)

68. Tog‘u toshlarda toshtovoq,
Ichi to‘la go‘shtu yog‘.

Topishmoqning javobi
(Toshbaqa)

69. Ikki toboq,
Orasida qashqaldoq.

Topishmoqning javobi
(Toshbaqa)

70. Janzak bobo tuyasi,
Jar yoqalab o‘tlaydi.

Topishmoqning javobi
(Toshbaqa)

71. Emaklagan toshni ko‘rdim,
Toshdan chiqqan boshni ko‘rdim:

Topishmoqning javobi
(Toshbaqa)

72. Er ustida o‘rmalar,
Chopay desa chopolmas.

Topishmoqning javobi
(Toshbaqa)

73. Er tagida ho‘l gavron.

Topishmoqning javobi
(Ilon)

74. Er tagida yog‘li qamchi.

Topishmoqning javobi
(Ilon)

75. Ko‘prik ostida yog‘li hasip.

Topishmoqning javobi
(Ilon)

76. Uzun ichak,
Uchi tugunchak.
Tanasi chipor,
O‘rmondan chiqar.

Topishmoqning javobi
(Ilon)

77. Ola qamchi uradi,
Chumchuqlarni suvradi.

Topishmoqning javobi
(Ilon)

78. Uzun-uzun iz qolgan,
Zar kokilli qiz borgan.
Boshi qaltiroq,
Ko‘zi g‘ilayroq.

Topishmoqning javobi
(Ilon)

79. Qoragina popish,
Devolga yopish.

Topishmoqning javobi
(Kaltakesak)

80. Er tagida qizil ximich.

Topishmoqning javobi
(Chuvolchang)