Hujayra va to‘qima darajasidagi biologik jarayonlar va uning zamonaviy biotexnologiyadagi ahamiyati.

Tavsiya etamiz

Hujayra va to‘qima darajasidagi biologik jarayonlar va uning zamonaviy biotexnologiyadagi ahamiyati.

Reja:
1. Hujayra biotexnologiyasi moddiy asoslari.
2. Hujayra kul’turasi.
3. Hujayra to‘qimasi.
4. Ajratib olingan hujayralar va to‘qimalarining yo‘nalishlari.
5. Hujayralarqo‘shilishi. Protoplast. Kallus to‘qimalari. Meristema.

Yuklab olish