Bosh sahifa Ingliz tili darslari

Ingliz tili darslari

Present perfect — I have done

Present perfect - I have done study his example situation: • Tom is looking for his key. He can’t find it. • Tom kalitini qidiryapti. Uni topa...

New vocabulary — yangi lug’at

New vocabulary - yangi lug'at Popular - mashhur Unpopular - mashhur bo'lmagan Popularly - ko'pchilik tomonidan Popularity - mashhurlik Say - aytmoq Saying - maqol Suggest - maslahat bermoq Suggested - maslahat...

Comparison of Future Continuous with Present Continuous

Comparison of Future Continuous with Present Continuous Future Perfect compare will be doing with present continuous: Tom works every morning from 9 o’clock until midday. So: Tom kuniga...

Future Continuous — Kelasi davomli zamon

Future Continuous - Kelasi davomli zamon Study this example situation: Tom is a football fan and there is a football match on television this evening. The...

Future Simple mavzusiga oid qo’shimcha misollar

Future Simple mavzusiga oid qo’shimcha misollar 1. “Did you phone Zarina?” “Oh no, I forgot. I will do it now.” “Zarinaga telefon qildingmi?” “Yo‘q, esimdan chiqibdi....

Future Simple (Will) 3-qism

Future Simple (Will) 3-qism We often use will with this words and expressions: Biz "will"ni odatda quyidagi so'zlar bilan ishlatamiz: 🛡 probably 🛡 (I'm) sure 🛡 (I) expect 🛡 (I)...

Future Simple (Will) 2-qism

Future Simple (Will) 2-qism When we talk about the future, we often say what someone has arranged to do or indends to do. Do not...

Future Simple (will / shall) — Oddiy kelasi zamon (kirish)

Future Simple (will / shall) - Oddiy kelasi zamon (kirish) Biror harakatni kelasi zamonda bo'lishi kutilayotgan bo'lsa egadan so'ng will/shall ishlatiladi. Bo'ladigan hodisa aniq belgilanmagan,...

Past continuous (I was doing)

Past continuous (I was doing) study this example situation: • Yesterday Tom and Jim played tennis. They began at 10 o’clock and finished at 11 o’clock. •...

Past Simple (negative and questions) — O’tgan oddiy zamonning inkor va so’roq shakli

Past Simple (negative and questions) - O’tgan oddiy zamonning inkor va so’roq shakli Past Simpleda inkorni ifodalash uchun "did not" (qisqartmasi: didn't)dan foydalanamiz. "Did" so'zi...

Tavsiya etamiz