Ingliz tili darslari

List of irregular verbs — Noto’g’ri fe’llar

List of irregular verbs - Noto’g’ri fe’llar Verb I —> Verb II —> Verb III be —> was/were —> been beat —> beat —> beaten become —> became...

Past simple — Oddiy o’tgan zamon

Past simple - Oddiy o'tgan zamon Ish-harakatni o'tgan zamonga aylantirish uchun work, play, clean kabi fe'llarga "ed" qo'shiladi: worked (ishladi), played (o'ynadi), cleaned (tozaladi). Live, dance...

Past simple (I did)

Past simple (I did) study this example: Tom: Look! It’s raining 🌧 again. Ann: Oh no, not again. It rained yesterday too. Tom: Qara! Yana yomg’ir yog’yapti. Anna: Yo’q,...

Present simple with a future meaning

Present simple with a future meaning We use the present simple when we talk about timetables, programmes etc. (for example, for public transport, cinemas): —————————— Biz hozirgi...

Present continuous with a future meaning

Present continuous with a future meaning Karim's diary for next week: Karimning keyingi hafta uchun kundaligi: Monday - tennis / 2 p.m. Tuesday - dentist / 10:00 Wednesday - Thursday...

Present continuous (I am doing) or Present simple (I do)

Present continuous (I am doing) or Present simple (I do) Study this explanation and compare the examples: Ushbu izohni o‘qing va misollarni taqqoslang: Present continuous (I am...

Present continuous (I am doing)

Present continuous (I am doing) study this situation: Lobar is in her car.🚗 She is on her way to work.💁🏻 Lobar mashinasining ichida. U yo'lda, ishga ketyapti. ▪️She...

Present continuous (questions) — Hozirgi davomli zamonning so’roq shakli

Present continuous (questions) - Hozirgi davomli zamonning so’roq shakli Question - savol. Ya'ni, davomiy hozirgi zamon fe'lida savol berishni o'rganamiz. Esingizda bo'lsa, o’tgan darslardan birida darak...

Ingliz tili Examples

Examples  1. The swimming pool opens at 9:00 Suv havzasi 9:00da ochiladi 2. What time do the banks close in Uzbekistan? O'zbekistonda banklar nechida yopiladi 3. How many cigarettes...

Present Simple (I do) — Oddiy hozirgi zamon

Present Simple (I do) - Oddiy hozirgi zamon (Umumlashtiramiz!) ※ study this situation: 🔰Aziz is a taxi driver. 🚕 But now he is asleep in bed....

Tavsiya etamiz