Ingliz tili darslari

Present simple (questions) — Oddiy hozirgi zamonning so’roq shakli

🔰Oddiy hozirgi zamondagi gapni savolga aylantirish uchun gapning boshiga «Do / Does» so’zlaridan birini qo’shamiz: • I work — Men ishlayman. Do I work? — Men ishlaymanmi? 🔰What, Where, How kabi so’roq so’zlar gapning boshida keladi, keyin «do/does», keyin qolgan so’zlar keladi. Ba’zan often (tez-tez), never (hech qachon), sometimes (ba’zida), usually (odatda), always (doim) kabi …

Present simple (questions) — Oddiy hozirgi zamonning so’roq shakli Читать далее »

Muloqot uchun yangi iboralar to’plami, «To Be» birikmalar

💥 to be ill — kasal bo‘lmoq💥 to be well — sog‘ (yaxshi) bo‘lmoq💥 to be hungry — och bo‘lmoq (taomga nisbatan)💥 to be wet through — ho‘l bo‘lmoq 💥 to be thirsty — chanqamoq💥 to be interested in — qiziqmoq (biror narsaga)💥 to be glad — xursand bo‘lmoq💥 to be happy — baxtli bo‘lmoq …

Muloqot uchun yangi iboralar to’plami, «To Be» birikmalar Читать далее »

Present simple negative — Oddiy hozirgi zamonning inkor shakli

🔰Agar siz oddiy hozirgi zamonda inkorni ifoda qilmoqchi bo’lsangiz ish-harakat so’zidan oldin 1-, 2-shaxsda va barcha shaxsning ko’pligida «do not» (qisqartmasi: don’t)ni ishlatasiz. 📖Misollar: I do not smoke — Men sigaret chekmayman. You do not work — Siz ishlamaysiz. We do not play — Biz o’ynamaymiz. They do not speak English — Ular odatda inglizcha …

Present simple negative — Oddiy hozirgi zamonning inkor shakli Читать далее »

New vocabulary-Yangi lug’at kunlik

advice — maslahatadvise — maslahat bermoqadviser — maslahatchiconfuse — chalkashmoqconfused — chalkashganconfusion — chalkashexcept — istisno qilmoqexception — istisnohelp — yordam bermoqhelpful — foydaliunhelpful — foydasizhelpless — yordamga muhtojluck — omadlucky — omadliunlucky — omadsizluckily — yaxshiyamkiunluckily — baxtga qarshiprefer — afzal ko’rmoqpreference — afzallikpreferable — ma’qulrecommend — tavsiya qilmoqrecommendation — tavsiyarefuse — inkor qilmoq, …

New vocabulary-Yangi lug’at kunlik Читать далее »

Ingliz tilida zamonlar tavsifi

🔰Ingliz tilidagi zamonlar tizimi murakkab mavzudek tuyuladi, chunki ular o’zbek tilidagidan farq qiladi, ammo o’xshash jihatlari ham talaygina. Ingliz tilidagi zamon tizimi qat’iy tartibga, mantiqqa va grammatika qonunlariga bo’ysunadi. ☝️Umuman olganda, ingliz tilida 12 ta zamon bo’lib ular 4 guruhga bo’linadi: Simple — oddiy zamonlar guruhi Continuous — davomli zamonlar guruhi Perfect — tugallangan zamonlar …

Ingliz tilida zamonlar tavsifi Читать далее »

New vocabulary-Yangi lug’at kunlik

Anxious — hayajonlanmoq, xavotir olmoqAnxiously — hayajonlanib, intiqib, orziqibAnxiety — hayajonAppreciate — qadrlamoqAppreciative — mamnun bo’lgan, minnatdor bo’lganUnappreciative — mamnun emasAppreciatively — mamnun tarzdaUnappreciatively — mamnun tarzda emasAppreciation — qadriga yetish; minnatdorchilikContain — o’z ichiga olmoqContainer — idish; konteynerContent(s) — ichidagi narsalarCreate — yaratmoqCreative — ijodiyCreatively — ijodiy tarzdaCreation — yaratishCreativity -ihodkorlikCreator — yaratuvchiDisgust — …

New vocabulary-Yangi lug’at kunlik Читать далее »

‘To be’ fe’li

Demak, birinchi darsimizni ingliz tili grammatikasining muhim qismi — to be fe’lini o’rganishdan boshlaymiz. To be’ fe’li bo’lmoq, hisoblanmoq degan ma’noni bildiradi yoki o’zbek tilidagi -man, -san, -dir qo’shimchalariga to’g’ri keladi. ‘To be’ fe’li asosan ot, sifat, son bilan ishlatiladi. To be fe’lining 3 ta shakli mavjud. Ular shaxslarga qarab tuslanadi. Bular: am, is, are …

‘To be’ fe’li Читать далее »

Прокрутить вверх