Ingliz tili Examples

Tavsiya etamiz

Examples 

1. The swimming pool opens at 9:00
Suv havzasi 9:00da ochiladi

2. What time do the banks close in Uzbekistan?
O’zbekistonda banklar nechida yopiladi

3. How many cigarettes do you smoke a day?
Bir kunda nechta sigaret chekasiz?

4. I play the piano, but I don’t play very well
Men pianino chalaman lekin yaxshimas

5. What does this word mean?
Bu so’z nimani anglatadi?

6. How often do you go to the dentist?
Siz qancha muddatda tish doktoriga borasiz?

7. Cats 🐈 catch mice
Mushuklar sichqonlarni ovlaydi

8. Why people do stupid things?
Nega odamlar ahmoqona ishlar qilishadi?

9. Where does Shalola work?
Shalola qayerda ishlaydi?

10. The River Amazon doesn’t flow into the Pacific Ocean
Amazon daryosi tinch okeaniga quyilmaydi

New vocabulary

Prescription — shifokor retsepti
Recipe — ovqat retsepti
Operation — operatsita, jarrohlik
Surgery — jarrohlik
Sore — og’riq
Hurt — og’rimoq
Pain — kuchli og’riq
Illness — kasallik; kasallik davri
Disease — kasallik
Injured — jarohatlangan
Damaged — zararlangan
Thin — ozg’in
Slim — (jozibali) ozg’in
Remedy — shifo
Cure — davo
Therapy — muolaja
Effect — ta’sir
Result — natija