Jismga ta’sir qiluvchi kuchlar

Tavsiya etamiz

1. Elastiklik kuchi. Guk qonuni;

2. Kuchlanishning deformatsiyaga bog’liqligi;

3. Ishalanish kuchlari;

4. Ilgarilanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasi;

 5. Markazga intilma kuch.

[wpfa icon=»download» color=»#336699″ size=»14px»] Yuklab olish