Jismga ta’sir qiluvchi kuchlar

1. Elastiklik kuchi. Guk qonuni;

2. Kuchlanishning deformatsiyaga bog’liqligi;

3. Ishalanish kuchlari;

4. Ilgarilanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasi;

 5. Markazga intilma kuch.

Yuklab olish

 

Tavsiya etamiz