Jismning og’irligi kuchi

Tavsiya etamiz

Jismning og’irligi kuchi

—Butun olam tortishish qonuniga ko`ra tabiatdagi barchа jismlar bir-birini tortishish xususiyatiga egadirlar. Bu qonunga binoan yer atrofidagi barcha jismlar yerning tortish kuchi ta`sirida bo`ladi. yerning tortish kuchi ta`sirida hosil bo`ladigan kuch og’irlik kuchi deyiladi va bu kuch jismlarning erkin tushish tezlanishiga bog’liqdir. Shuning uchun bu kuchni jismlarning erkin tushish tezlanishi ta`sirida paydo bo`luvchi kuch ham deyiladi

Yuklab olish