Kimyo fanidan masalalar to’plami yechimlari bilan

Tavsiya etamiz

Abituriyentlar va o’quvchilar uchun 7-8-9-10-10-sinflardan Kimyo fanidan masalalar to’plami yechimlari bilan, kimyo fanidan formulalar to’plamini yuklab oling.

Reja:

Mаsаlаlаr yechishdа kerаk bo’lаdigаn eng muhim formulаlаr.

Bа’zi formulаlаrni qiymаtlаri.

  1. BOB. Kimyoning asosiy tushunchalari
  2. BOB. Atom tuzilishi. Davriy qonun.
  3. BOB. Anorganik kimyoning eng muhim sinflari.
  4. BOB. Kimyoning asosiy stexiometrik qonunlari.
  5. BOB. Kimyoviy bog’lanish. Gibridlanish. Kristall panjara.
  6. BOB Eritmalar.
  7. Barcha mavzulardan masalar va ularning yechimlari, ishlash usullari batafsil berilgan.

KIMYO FANIDAN MASALALAR YECHIMI BILAN