Kuch haqida malumot, birligi

Tavsiya etamiz

Kuch

Biz xar doim jism birdan xarakatga kelsa yoki chuzilsa unga kuch ta’sir etishini sezamiz.

Tinch turgan avtomobilni itarsak,aravani itarsak, bolfa mixni urgandagi kuch paydo buladi. Biz buni kontakt kuchi deymiz,chunki tasir bir jismni ikkinchi jism bilan kontakti orqali sodir buladi. Ikkinchi tomondan, yuqoridan   ogirlik kuchi tasirida tushayotgan jismda kontaktli tasir kuzatilmaydi

Yuklab olish