Muloqot uchun yangi iboralar to’plami, «To Be» birikmalar

💥 to be ill — kasal bo‘lmoq
💥 to be well — sog‘ (yaxshi) bo‘lmoq
💥 to be hungry — och bo‘lmoq (taomga nisbatan)
💥 to be wet through — ho‘l bo‘lmoq

💥 to be thirsty — chanqamoq
💥 to be interested in — qiziqmoq (biror narsaga)
💥 to be glad — xursand bo‘lmoq
💥 to be happy — baxtli bo‘lmoq

💥 to be married — uylanmoq (turmushga chiqmoq)
💥 to be single — yolg‘iz (bo‘ydoq, beva) bo‘lmoq
💥 to be busy — band bo‘lmoq
💥 to be free — bo‘sh bo‘lmoq

💥 to be angry — jahli chiqmoq
💥 to be fond of — qiziqmoq, yaxshi ko‘rmoq
💥 to be late for — kechikmoq
💥 to be in — ichkarida bo‘lmoq

💥 to be out — tashqarida bo‘lmoq
💥 to be away — tashqarida (vatanidan) bo‘lmoq
💥 to be sorry — kechirim so‘ramoq
💥 to be on duty — navbatchi bo‘lmoq

Прокрутить вверх