New vocabulary-Yangi lug’at kunlik

advice — maslahat
advise — maslahat bermoq
adviser — maslahatchi
confuse — chalkashmoq
confused — chalkashgan
confusion — chalkash
except — istisno qilmoq
exception — istisno
help — yordam bermoq
helpful — foydali
unhelpful — foydasiz
helpless — yordamga muhtoj
luck — omad
lucky — omadli
unlucky — omadsiz
luckily — yaxshiyamki
unluckily — baxtga qarshi
prefer — afzal ko’rmoq
preference — afzallik
preferable — ma’qul
recommend — tavsiya qilmoq
recommendation — tavsiya
refuse — inkor qilmoq, norozi bo’lmoq
refusal — norozilik
solve — hal qilmoq
solution — yechim
suggest — maslahat bermoq
suggestion — maslahat

Tavsiya etamiz