Nyutonning butun olam tortishish qonuni

Tavsiya etamiz

Nyutonning butun olam tortishish qonuni.

Koinotdagi har bir zarra boshqa bir zarrani ularning massalari ko‘paytmasiga to‘g‘ri proporsional va ularning orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional kuch bilan tortadi. Bu kuch zarralarni birlashtiruvchi chiziq bo‘ylab ta’sir etyadi.

Yuklab olish