O‘g‘il bolalar uchun barcha ismlar manosi

O’gil farzand ko’rmoqchi bo’lganlar uchun islomiy va eng yangi zamonaviy ismlar manosi to’plami.

A harfiga ismlar manosi

Abbos  – jiddiy, vazmin; dovyurak, jasoratli.

Abdolniyoz  – bu ismning 2ta mannosi bor  avliyo; darvesh.

Abdulaziz  – abdu – qul, abu ota manosida.  Qudratli, donolik.

Abror  – a`lo xulqli, Yaxshi tarbiyali, samimiy.

Avliyo  – tabaruk, muqadas.

Adham  – qora belgi, dog` bilan tug`ulgan chaqaloqa aytiladi.

Azamat  – martabali, qo`rqmas.

Aziz  – qadri qimmat, hurmatli.

Azim  – ulug`vorlik, kotta, kuchli.

Ayniddin  – din mazmuni, hulqli, ibratli.

Ayyub  – o`kinuvchilik, pushaymonlik

Akbar  va Akobir  – birlik, ikkinchisi ko`plik; ulug`lik, ulkanlik;

Akmal  – mukammallik, benuqsonlik.

Akram  – Ko`rkam, oktam, jomard.

Alimardon  – martaba, mardlik, Mardona.

Alisher  – yuksaklik martabalilik sher; Arslondek qo`rqmas.

Alouddin  – ogohlik, usti. Ismning dinustuni.

Amin  – ishonchlilik, sokin, xavfsizlik.

Amir  – hukmronlik, yo`lboshchilik.

Anvar  – yorug`lik, nurlilik.

Anis  – dost, ulfat, hamdamlik, hamsuhbatlik.

Anortoy  – badanida qizil belgi yoki xol bilan tugilgan chaqaloqlarga qo`yiladi.

Ansoriddin  – din yordamchisi, madadkorilik.

Anqoboy  – ko`zga ko`rinmas qush ismi manosi topilmas, nodir.

Ardasher  – arda- iymonli – iymon kuchi.

Asad  – 5 chi oyning nomi.

Asaf  – Hudo ma`qullaganlardan.

Aslam  – sog`lomlik, baquvvatlik, chidamlilik.

Asil  – aslzodalardan, oli toifa insonlar.

Asomiddin  – dinga tayanchi bo`lish.

Asror  – sirlilik, yashirin, maxfiylik, Asfandiyor  – isiriq bolasa kasal bo`lmasin deb qo`yiladigan ism.

Asqad  – baxtiyorlik, saodatmandlik.

Asqar  – oxirgi bolaga qo`yiladigan ism.

Atoulla  – Hudo hadiyasi.

Afandixon  – domls, ustoz, o`qituvchi.

Afzal  – ustunlik, yaxshilik, yuqori bo`lish.

Afridin  – jasur, dovyurak, engilmas. Bu ismning Faridun shakli ham bor. Qadimiy Eron podshohlaridan birining ismi ham shunday.

Aflotun  – Platonning nomidan. Qadimiy olimni shunday ham atashgan.

Axbor  – ma`lumot, bilim egasi.

Afridin  – juda qudratli.

Ashraf  – sharaflilik, hurmatlilik, aslzodalik.

Ashur  – hijriyning 10 chi oyi shunday ataladi.

A`zam  – ulug`lik, buyuklik.

Ahmad  – maqtovga sazovar.

Ahror  – olijanoblik, muruvvatlilik, himmatli bo`lish.

Ahtam  – Adham ismining o`zgargan shakli.

B harfiga ismlar manosi

Badal  – bolasi ko`p nobut bo`ladigan oilalar tirik qolgan farzandiga beri

Badiuzzamon  – zamonasida eng zo`ri.

Badriddin  – din to`lin oyi; din mashali.

Bakir  – o`rganuvchi, tadqiqotchi.

Bakr  – bo`taloq.

Baraka  – mo`llik, farovon.

Barot  – barot kuni shabon oyining o`rta- larida keladigan diniy bayram.

Baxir  – nurli, shulador, jilvakorlik.

Baxtiyor  – baxt, hursandchilik, istiqbol yor bo`lgan.

Baxshi – mualim, o`qituvchi.

Bashar  – odam, insonilik, kishi.

Bashir  – hushxabar keltiruvchi, bahtsaodat elchisi.

Baqo  – doimiylik, mangulik, abadiylik.

Bahman  — sham`siya yilining o`n birinchi oyi bahman deyiladi

Bahouvdin  –  dinning ko`rki, qimmati.

Bahriddin  – din dan bahra oluvchi.

Bahrom  – Mirix yulduzining nomi.

Bahruz  – juda yaxshi, juda qutlug`; ro`za  kunida tug’ilganlarga aytiladi.

Berdimavlon  – Xudo bergan bola.

Berun  – chet, begonalik, yotlik.

Behbud  – tinchlik, osoyishtalik, farog`atlik.

Behzod  – aslzoda ma`nosida.

Biymirza  – Biy – xo`jayin, rahbarlik, sardor ma`nolarida keladi

Bilol  – 3 kunlik oy.

Birodar  – do`st, o`rtoq. Juda noyob ismlarga kiradi.

Bobak  – tarbiyachilik, homiylik.

Bobir – Ko`p holda Bobur shaklida ham yoziladi. yo`lbars deb talqin qiladilar.

Boboxon  – Bu ismning ma`nosi qadimiy qaliq o`yini bilan bog`liq.

Bozor  – bozor kunida tug`ilgan bolalar shunday ismga ega bo’lishgan. 

Boriy  – yaratuvchilik, bunyodga keltiruvchilik.

Bosit  – ruh beruvchilik, ruhato etuvchilik, ya`ni jon ato etuvchilik.

Botiy – noyob tosh, nodirlik deb ham aytishadi.

Boxir  – nurlilik, ravshanlik, porlovchilik.

Boqi  – Farzandi ko’p yillar yashasi deb qo’yiladigan ism.

Bunyod  – asos ma’nosida keladi.

Burhon  – hujjat, dalillik.

V harfiga ismlar manosi

Vadiuddin  – dinni omonati; din qadrlovchi.

Vadud  – shafqatlilik, mehribonlik, g`amxo`r, sevuvchi, do`st

Vajiullo  – Hudoning  ko`rkami, sharaflilik, hurmatlilik.

Vays  – ishonchlilik, kuch, qudratlilik.

Vakil  – kafillik, ishonchlilik.

Vali  – avliyo, do`st, taqvodorlik.

 Valid  – naslli, avlod, o`g`il.

Vallamat  – Katta, etakchi degani.

 Vasih  – ogir, vazminlik, bosiqlik.

 Vasliddin  – diniy maqsadga intiluvchi.

 Vassof  – g’alaba qozanuvchi.

 Vafo  – sadoqatlilik.

 Vaqqos  – itoatkorlik, bo`ysunuvchilik, tobelik.

 Vagiz  – va`z aytadigan.

 Vahhob  – saxiylik, jo`mardlik.

 Vozid  – oshkorlik, ravshanlik, nurlilik.

 Vomiq  – oshiqlik, shaydolik.

 Vosi  – kenglik, yoyiqlik.

 Vosil  – erishilgan degan ma’noda keladi.

Vosim  – Chiroyli, ko`rkam.

 Vosif  – ta`rif qiluvchi.

 Vosiq  – umid qilish, orzu qilish.

 Vofi  – vafolilik, sadoqatli.

 Vofir  – boylik, badavlatlik.

 Voqi  – Bo`lgan narsa.

 Voqif  – xabardorlik, ogohlik.

 Vohib  – in`om, sovg`a.

 Vohid  – yagonalik, ajralib turish, beqiyos ma’nosida keladi.

 

G harfiga ismlar manosi

 Gado  – Juda ko’p kutilgan farzandlarga qo’yiladigan ism

Gazanfar  – arslon, sher, jasur, qorqmas.

 Ganay  – turshak, quritilgan o’rik.

 Gandum  – bug`doy o`rog`ida tug`ilgan bola.

 Ganja  – boylik degani oxirgi farzandga aytiladi.

 Garzan  – podshoh boshiga qo`ndiriladigan toj.

 Garon  – og`ir, vazminli, mo`l, ko`p miqdordagi, qimmatlilik, qimmat baho.

 Govdil  – jasurlik, dovyuraklik.

 Guzar  – yo`l degani.

 Gurtboy  – o`zbek tilidagi Bo`riboy ismining “forscha” shakli.

 Go`ro`g`li – botir, qo’rqmas, jasur.

D harfiga ismlar manosi

 Dabir  – kotib, mirza.

 Davlat  – boylik, saodatli ma`nosida.

 Davrboy – davr farzandi ma`nosida.

 Davron  – umri quvonchda o`tsin ma`nosida.

 Dayyor  – turuvchilik, yashovchilik, uy egasi.

 Dalir  – Daler; qo`rqmas, botirlik, dovyuraklik.

 Damin  – bilimli, quntlilik.

 Darvesh  – zohidlik, qalandarlik ma`nosida.

 Darxon – erkinlik, ozodlik, daxlsizlik.

 Devloh  – dalada yoki cho’lda dunyoga kelgan bolalarga qo’yiladigan ism.

 Dehqon  – qishloq rahbari.

 Diyor  – yurt farzandi.

 Dilbashir  – yaxshi yangilik olib kelgan farzand.

 Dilmurod  – niyati amalga oshgan ota-onalar qo’yadigan ism.

 Dilshod  – ko’ngillarga quvonch keltirgan bola.

 Dinor – tilla ma`nosida.

 Dovar  – podshohlik, hokimlik.

 Dovud  – mehrlilik, sevuvchilik, suyuklilik, chin do`st;

 Dolim  – o`suvchi, ulg`ayuvchi, ko`payuvchi.

 Doni  – uquvlilik, epchillik.

 Donish  – bilimlilik, donolik, olimlik.

 Donomurod  – aqllilik, ziyrak o`g`il bo`lsin degan niyatda berilgan ism.

 Dorob  – dor – daraxt; ob – suv.

 Doston  – ovoza, shuhratli, dovrug`.

 Duvlon  – Sovuq qishda t.ug’ilgan farzandga beriladigan ism.

 Durbek – inju, marvarid.

Dushan  – dushanba kunida tug`ilgan chaqaloq.

 Do`lob  – adashtirilgan, o`zga.

 Do`nan – to`rt yashar ot.

 Do`sim  – “do`st”, do’stlik.

Y harfiga ismlar manosi

 Yettinazar  –   yettinchi farzand.

 Yevar  – yordam, ko`makdosh.

 Yovon  –  saxroda tug’ilgan farzandga qoyiladigan ism.

Yodgor  – tug`ilishdan oldin yoki tug`ilgandan keyin otasi yoki onasi qazo qilgan bolalarga qo’yiladigan ism.

 Yozdonqul – mo`g`ullar Tangrini Yozdon deb atashgan.

 Yozi – dashtda, cho`lda tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yish odati bo`lgan.

 Yorboy  – ulfatli, do`stli, hamdamlik, eshlik.

J harfiga ismlar manosi

 Jabin  – peshona, manglay.

 Jabroil  – Payg`ambarlarga Hudo vahiy keltiradigan farishta nomi.

 Javdat  – muruvvatli, himmatli, saxiy; mehr-shafqatli.

 Javdon  –  mangu, doimiylik;

 Javlon  – chiroyli shaxdam qadam tashlovchi.

 Javod  – ehson, karamlilik, saxiylik, qo`li ochiq.

 Javonsher  – sher yigit.

 Javohir  – bebaholik, qimmat.

 Javhar  – qimmat tosh, mohiyat.

 Jayhun  – Amudaryoning qadimiy nomi;

 Jalid  – puxtalik, jangovarlik, shijoatlilik.

 Jaloliddin  – din ulug`ligi, azamatligi, din masalasida azamat, kuchli bo`lsin.

 Jambul – qo`rg`on, qal`a.

 Jamoliddin  – din jamoli; din barkamolligi, ravnaqi.

 Janobiddin  – ostona, bo`sag`a, dargoh,

 Jarullo  – e`lon, bildirish, ovoza qilish,

 Jasur  – mard, jasoratli.

 Ja`far  – go`dak, farzand, farishta.

 Jahongir  – dunyoni zapt etuvchi, g`olib, muzafar.

 Jobir  – siniqchi, ya`ni singan chiqanlarni davolavchi.

 Jovid  – abadiy, mangu; tug`ilgan go`dak uzoq yashasin degan niyatda shunday ism berilgan.

 Jonibek  —yoqimtoy, bek bola.

 Jonxo`roz  –   qizil xoli bilan tug`ilgan go`dak.

 Johid  – harakatchanlik, tirishqoqlik.

 Jumaboy – juma kuni tug`ilgan.

 Junaydullo  – Bag`dodda yashagan avliyolar birining nomi.

 Jur`at  – jasorat, shijoat.

 Jo`ji – kutilgan bola, mehmon.

 Jo`ybor  – katta daryodek to`lib oqsin degan ma`noda.

 Jo`ra  – do`st, hamrohlik.

Z harfiga ismlar manosi

 Zabiy  – ohun erkagi.

 Zabir  – mahkamlik, mustahkamlik;

 Zabihullo  – Hudoga atalgan, sadaqa qilingan, qurbonlik.

 Zabur  – yozilgan, bitilgan.

 Zavqiddin  – zavqli, lazzatli.

 Zayd  – tuhfa, in`om yoki ko`payish, qo`shilish

Zaynobiddin  – zayni (ko`rkam, zo`zal, ziynat) so`zi bilan bog`liq.

 Zayfullo  – zayf – qalbaki tanga; mehmon, musofir.

 Zakariyo  – Hudoni esda tutuvchi.

 Zaki  – aql, zukkolik, tezfahmlik, sezgirlik, ziyraklik.

 Zadriddin  – din yuragi.

 Zamon  – o`z davrining farzandi ma`nosida.

 Zarif  – poklik, tozalik; nozikfahmlik, ziyraklik,

 Zafar  – g`olib. Muzaffar qilish.

 Zahiriddin  – bemorlik, ranj, azob, mashaqqat, panoh, posbon, iqbol.

 Ziyo  – nurlilik, ravshanlik, yorqinlik.

Ziyod  – umr ziyoda, uzoq bo`lsin degan niyatda shunday ism beriladi.

 Ziynatullo  – Hudo ziynati.

 Zinnat  – ziynat so`zining boshqacha talafuzi.

 Ziyoriddin  – Dinga sig`inuvchi ma`nosida.

 Zinnat  – bezangan, orolangan.

 Zikir  – yodlash, xotirlash.

 Zobir  – chidamlilik, toqatli; kuchli;

 Zobit  – zabt etuvchi, boshqaruvchi.

 Zoid  – ortiq, ziyoda.

 Zoir  – ziyoratchi.

 Zokir  – Zikir ismi o`zgargan shakli.

 Zohid  – tarkidunyo qilgan taqvodor.

 Zohir  – ko`ringan, ko`rimlilik, ochiqlik, ravshanlik.

 Zubayr  – kuchlilik, qudratlilik.

 Zulfiddin  – dindagi jingalak sochli shaydosi.

 Zulfiqor  – teshib o`tuvchi. Qilich.

 Zunnun  – baliq egasi. Zufar  – Zafar ismining shaklan o`zgargani.

 Zuhriddin  – Zohir ismining o`zgargan shakli; dinning ko`rinishi, oshkoraligi.

I harfiga ismlar manosi

 Ibod  – qullar, bandalar;

 Ibrohim  – xalqlar otasi  ma’nosida.

 Idibek – hayit kuni tug`ilgan bolash

 Idris  – o`quvchi, o`rganuvchi. Tikuvchilik, to`quvchilik, xat ilmi singari.

 Izom  – ko`plikda: ulug`lar, buyuklar.

 Izohiddin  – din sharhlovchi, tushuntiruvchi, talqin etuvchi.

 Izhoriddin  – din oshkor qiluvchi.

 Ikmol  – Kamol ismining shakli.

 Ikrom  – izzatli, hurmatli, ehtiromli, obro` yoki tuxfa.

 Ilyos  – Hudoning kuchi, qudrati yoki xalqlarning sevimlisi.

 Ilim  – ilm, bilimdon bo`lsin degan niyatda.

 Ilhom  – ruhlanishlik, jo`sh urish; intilish.

 Imod  – tayanchli, suyanchli, tirgakli; madadli, yordamlik.

 Imom  – boshlovchi, etakchilik, oldinda turuvchi

Imron  – tirik, barhayot.

 Inobiddin  – din marhamati, himmati.

 Inoyat  – xayrixoh, ko`mak, ehson.

 Inog`om  – sovg`a, hadya ma`nosida.

 Insof  – yaxshi niyatda berilgan ism.

 In`om  – Inog`om ismining imloviy jihatdan to`g`ri yozilishi.

 Iris  – nasiba, ota-onasining nasibasi.

 Iskandar  – jasurlik, mardlik, qo`rqmaliks, dovyurak yoki muhofaza qiluvchi.

Islomiddin  – dinning ko`rki, naqshi, husni.

 Islom  – musulmon din nomi.

 Ismat  – pok, begunoh, ma`sumlik.

 Ismoil  – Xudo eshitdi.

 Ieo  – Iisus ismining arabcha shakli; bo`yalgan.

 Isomiddin  – din tutqichi, madali, ko`magi.

 Isroil  – Hudo yo`lida kurashuvchi.

Isrofil  – olovlanuvchi, shu`la sochuvchi.

 Istad  – umri uzoq bo`lsin degan ma`noda izohlangan.

 Istam  – Ehtimol ko`p qiyinchiliklar evaziga dunyoga kelgan bola shunday nomlashadi.

 Isfan  – isiriq, shamsiya yilining ikkinchi oyi.

 Isfahon  – qilich.

 Iftixor  – faxrli, g`ururli.

 Iffatullo  – Hudoning  pokdomon bandasi. degan ma`noda. Ismning boshqa shakli uch- ramaydi.

 Ixlosiddin  – dinga ixlosmand ma`no- sida.

 Ixtiyoriddin  – din irodasi.

 Iqboliddin  – din iqboli.

 Iqroriddin  – dinni tan oluvchi.

Yo`ldoshmuhammad  – bo`lsin degan niyatda.

K harfiga ismlar manosi

 Kabir  – ulug`, ulkan.

 Kalimullo  – Hudo bilan so`zlashgan.

 Kamol  – etuk, mukamal, nuqsonsiz.

Kamtar  – odobli.

 Karimullo  – Hudoning muruvvati.

 Karom  – saxovatli, himmatli, olijanobli.

 Kashshof  – ochuvchi, kashfiyotchi.

 Keldiyor  – oilaga do`st, hamdam keldi.

 Kibor  –  ulug` kishilar.

 Kiromiddin  – din saxovati, karomi.

 Kishvar  – mamlakat, o`lka, viloyat.

 Kozim  – sabrlilik, chidamlilik, vazmin;

Komyor  – baxtiyorlik.

 Komil  – mukammallik, benuqsonlik, etuklik

 Komron  – baxt, saodat; maqsadga erishuvchi; hokimlik, hukmronlik.

 Koshif  – kashf-etuvchi, yaratuvchi.

 Kubro  – ulug`lik, ulug`vorlik; mag`rurlik.

 Kushanboy  – harakatchanlik, tirishqoqlik, sobitqadamlik.

L harfiga ismlar manosi

 Laziz  – yoqimtoylik, shirin bola.

 Latif  – muloyimlik, poklik, pokizalik; muloyimlik, mehribonlik.

 Lashkar  – aynan: qo`shin.

 Lutfiddin  – din iltifoti, marhamati.

 Luqmon – bilimdonlik, donolik.

M harfiga ismlar manosi

 Mavlaviy  – olim, bilimdonlik, donishmandlik.

 Mavlon  – ustoz, valene`mat.

 Mavriddin  – dinga mos fursatda, xosiyatli kunda tug`ilgan bola.

 Madad  – ota onasiga madad, ko`makdosh.

 Madazim  – aslida Muhammadazim. Shu- ningdek, Madayyub, Madali, Madalim, Madamin,

Madahmad, Madboy, Madariq, Madvali, Madyor, Madziyo, Madzokir, Madiyor, Madziyo, Madzokir, Madi (Mahdi yoki Muhammadi), Madikrom, Madismon, Madusmon, Madisroil, Madkomil, Madnazar yoki Matnazar, Madniyoz yoki Matniyoz, Madolim, Madomon, Madraso, Madrasul, Madrahim,

 Madal – ong, aql, fikr.

 Mador  – quvvat, yordam berish.

 Majdud  – xushbaxt, saodatmand.

 Majid  – atoqli, shuhratlilik, dongdorlik.

 Mazbut  – mahkamlik, mustahkamlik, himoya ostiga olinganlik.

 Mazda  – yaratuvchilik, bunyod etuvchilik.

 Mazid  – Majid ismining talaffuzda o`zgargani.

 Mazhar  – yuzaga chiqish, namoyon bo`lish, erishishlik, etishishlik.

 Makorim  – yaxshilik, go`zallik.

 Malik  – podshoh, hokimlik, qirollik.

 Malhamiddin  – dining malhami.

 Mamad  – Muhammad. Shu tarzdagi qisqartma otlar quyidagilardir: Mamadazim, Mamadaziz, Mamadali, Mamadamin, Mamadbek, Mamadbergan, Mamadberdi, Mamadvali, Mamaddavlat,   Mamatmuso yoki Matmuso, Mamatolib, Mamatosh va hokazo.

 Mamdud  – uzoq umr.

 Manzar  – yuz, chehra.

 Mansur  – ustun turuvchi, g`olib, muzaffarlik.

 Mardi  – botirlik, mardlik, dovyuraklik.

 Marzbon  – chegara soqchisi, elining posboni.

 Marhabiddin  – dinning muruvati, saxovatli.

 Masar  – viqor, odillik.

 Mas`ud  – baxt , baxtiyorlik, saodatmandlik.

 Matlab  – istalgan, orzu qilingan.

 Matmirza – Muhammadmirza.

 Maxdum  – din yo`lida xizmat qiluvchi; martaba, obro`.

 Maxsum  – poklik, pokizalik, soflik, gunohsizlik.

 Maxtum  – muhrlangan, mustahkam.

 Ma`di  – to`g`ri yo`lda turuvchi, adolatli.

 Ma`mun  – omonda, himoya ostidagi, himoyaga olingan.

 Ma`mur  – 1. Biron ishga buyurilgan kishi. 2. Obod.

Ma`ruf  – 1. Taniqlilik, bilingan, mashhurlik, atoqli. 2. Aqlga muvofiq, sharoitga mos va maqbul

hisoblangan fe`l-harakat.

 Ma`qul  – arziydigan, ma`qul bo`lgan, orzu qilingan.

 Mashrab  – xosiyatli, tabiatli, xulqli, odatli, xislatli, maylli, ravishlik.

 Maqsad  – istalgan, orzu qilingan.

 Maqsum  – berilgan, tuhfa qilingan.

 Maqsur  – xudojo`y, muqaddas, ruhan osoyishga.

Mahan  – go`zal, suluv, husn sohibi.

Mahdi  – to`g`ri yo`l.

Mahdum  – janob, xo`ja, aslzoda, diniy peshvo

 Mahkam  – mustahkamlik, qattiqlik. Joni qattiq ma`nosida.

 Mahmud  – maqtalgan, maqtovga sazovor.

 Mahram  – sirdoshlik, hamdamlik, mehribon do`st.

 Mahsud  –   Maqsadli, irodali.

 Mahsun  – mustahkam, mahkamlangan, berk, himoyalangan.

 Mengazim  – Hudo bergan xoldor bola.

 Mergan – o`qchi yoki qo`ng`irot urug`ining mergancha qabilasiga mansub.

 Merosiddin  – dinning merosi; boyligi, davlati.

 Mehmon  – yangi farzand ma`nosida bo`lsa kerak.

 Mehriddin  – din sharofati bilan erishilgan bola deb izohlash mumkin.

 Mehtar  – boshliq, mansabdorlik.

 Miad  – va`daga vafo deb izohlash mumkin.

 Midhad  – maqtashlik, madh qilish.

 Miyon  – o`rta, o`rtaliq, bel.

 Mizrob  – noxun, qobilyatli bilimli.

 Minobiddin  – aslida miyno. Dinning naqshi.

 Minhojiddin  – dinning ravshan, yorug` yo`li.

 Miraziz  – izzatli mansabdor, amir.

 Mirza  – kotib; ilmli.

 Miftohiddin  – dinning kaliti, ochqichi; ya`ni sharhlovchisi.

 Miqroziddin  –   din qaychisi.

 Muayyid  – quvvatlovchi, madad beruvchi; madad.

 Mugashshir  – bashoratchi.

 Mubin  – ochiq, ravshan.

 Muborakullo  – Hudo muborak qilgan.

 Muboriz  – polvon; jangchi, kurashchi.

 Muboshir  – yo`lboshchi, yo`l ko`rsatuvchi.

 Mudarris  – domla, muallim, ustoz.

Mudrik  – fahmli, farosatli, ziyrak.

 Mujiriddin  – dinning tayanchi, madadkori.

 Mujohid  – din yo`lida kurashuvchi.

 Muzaffar  – g`olib. Zafar qozonish.

Muzohir  – himoyachilik, qo`riqlovchi, asrovchi.

 Muzrob  – Mizrob ism  o`zgargani.

 Muiz  – izzat, hurmat ko`rsatuvchi.

 Muin  – yordamchilik, ko`makchilik.

 Mukdadil  – kuchli, dovyurak.

Mulla  –   bilimdonlik, o`qimishli.

 Mumtoz  – tanlangan, saralangan.

 Munzir  –   ogohlantiruvchidir.

 Munib  – to`g`ri yo`ldan yuruvchi

 Munim  – muruvvatli, rahmdillik.

 Muntajibiddin  – din saylangani.

 Mun`im  – ne`mat, rizq-ro`z beruvchi, sovg`alar ulashuvchi.

 Murod  – maqsad, talab.

 Murtazo  – tanlanganlik, saylanganlik, suyukli, qadrli.

 Murtoz  – nafsini tiyganlik, o`zini tuta oluvchi, azobu-mashaqqatlarga chidamli.

 Murshid  – rahbar, yo`lboshchi, to`g`ri yo`lga boshlovchi,

 Musaddin  – din va shariat yo`lida maxkam turadigan.

 Musayyab  – ehtiyotkorlik, hushyorlik.

 Musallim  – kamtarlik yoki xudojo`ylik.

 Musammo  – ismi bilan tug`ilgan.

 Musin  – piri badavlat ma`nosida.

 Musir  – qat`iy so`zli, lafzida turuvchi.

 Musif  – ta`riflovchi, madh etuvchi.

Muslim  – islom diniga bo`ysungan, musulmon, taqvodor.

 Muslihiddin  – dinni isloh qiluvchi, yangilovchi.

 Muso  – yahudiylar payg`ambari

 Mustafo  – tanlanganlik, saralab olingan.

 Mustaqim  – to`g`ri yo`l.

 Musulmon  – islom diniga bo`ysungan, e`tiqod qilgan,

 Mutavakkal  – umidli, orzu qilingan.

 Mutal  – Mutallib ismining qisqar gani; izlovchi, axtaruvchi.

 Mutasim  – Hudoning panohida.

 Mufaddal  – suyukli, qadrli.

 Mufid  – yaxshilik, yaxshilik.

 Mufiz  – fayzli, barakali.

 Muflih  –  so`zga usta.

 Mufti  – shariat qoidalarini yaxshi biladigan.

 Muxlisiddin  – din  ixlosmandi, dinga sodiq;

 Muxtor  – mustaqillik, erkinlik.

 Mu`in  – yordamchilik, ko`makchi.

 Mushirboy –   ishora qiluvchi, miyig`ida kuluvchi, maslahatchi.

 Mushrif  – shov-shuvli voqea, balandlik, balanddan qaraydigan;

 Mushfiq  – shafqat , mehribonlik, marhamatli.

 Muqanna  – niqobdor. Ma`lum belgi yoki parda bilan tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yish.

 Muqbil  – baxt , iqbol , saodat.

 Muqim  – turg`un.

Muqrim  – muruvvat, yaxshilik, saxiylik, qo`li ochiq.

 Muqtazo  – Murtazo ismining boshqa shakli.

 Muhammad  – maqtovga loyiq. Payg`am- barimizning ismi.

 Muhib  – do`st, yo`ldosh.

Muhiddin  – dinni qo`llovchi, jonlantiruvchi, dinga go`zallik, nafosat bahsh etuvchy

 Muhriz  – o`z maqsadiga intiluvchi, sobitqadam, g`olib, engilmas.

 Muhsin  –   marhamatli, mehribonli.

 Mo`min  – dinni til va dil bilan iqror qiluvchi.

N harfiga ismlar manosi

 Nabi – paygambar, Hudoning elchisi.

 Nabih  – hushyorlik, sezgirlik.

 Nabot  – shirin, yoqimtoylik.

 Navvot  – amaldorlik, mansabdorlik; o`rinbosarlik.

 Navdor  – noyob tuxfa.

Navid  – sevinch, xushxabarlik.

 Navkar  – do`st, o`rtoq yoki qo`riqchi, askar, xizmatkor.

 Navoiy  – ziyoli oilalarda hazrat Alisher Navoiyning nomini yangi tug`ilgan go`dakka qo`yish odati bor.

 Navol  – sovg`a, ehson qilish.

 Navro`z  – qadimiy ismlardan biri. Navro`z kunida tug`ilgan go`daklarga shunday ism qo`yish odati bor.

 Navfal  – tortiqlik, sovg`a, ehsonlik.

 Navqon  – bug`doy boshog`i.

 Nadim  – yaqin do`st, suhbatdosh, sirdoshlik.

Najab  -hazrati Aliy dafn etilgan shahar nomidan olingan.

 Najdat  – jasur, qo`rqmas, mard.

 Najib  – olijanoblik, oliyhimmatlik; poklik, vijdonlilik;

 Najim  – yulduz.

 Nazar  – Hudo yoki avliyolar nazari bilan tug`ilgan bola.

Nazifullo  – Hudoning beg`ubor, pokiza bandasi.

 Nazihullo  – Nazifullo ismining ma`nosida yoki shu ismning o`zgargan shakli bo`lishi mumkin.

 Nazrullo  – Hudoga nazir qilingan, sadaqa qilingan bola.

 Naim  – baxt, omad, saodatmandlik.

 Naymai – o`zbeklarning nayman urug`iga mansub bola.

 Namoz  – ehtimol ibodat paytida tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yilgan.

 Narimon  – ehtimol nuriiymon bo`lishi mumkin.

 Narmin  – muloyimlik, yumshoqlik, halim.

 Nasibullo  – Hudoning nasibasi.

 Nasim  – engil shabada, tong shamoli.

 Nasriddin  – dinning g`olibligi, dinning zafari.

 Nafig`ullo  – Hudoning yaxshiliklar qiluvchi bandasi.

 Naqib  – oqsoqollik, boshliqlik, yo`lboshchilik;

 Nahan  – ulkanlik, ulug`lik, botirlik, g`oliblik, bahodirlik.

 Nahriddin  –  dinning bulog`i deb izohlash mumkin.

Nekbaxt  – tolei baland

 Ne`mat  – nasibali, rizq-ro`zli

 Niyoz  – 1. Hudodan iltijo qilib olingan bola

 Nizom  – tartibli, intizomli.

 Nishon  – badanida biron belgi bilan tug`ilgan.

 Niyat  – orzu, maqsad.

 Novqat – navqiron, navjuvon.

 Nodim  – hamdamlik, hamsuhbatlik, do`stlik.

 Nodir  – kamyoblik, noyoblik, bebaholik, tengsizlik.

 Noib  – o`rinbosarlik, ko`makchilik, yordamchilik.

 Nor  – badanida qizil xol yoki qizil belgisi bilan tug`ilgan.

 Norin – mo`g`ul qabilasining norin urugiga mansub bola.

 Nosir  – ko`makchilik, yorlamchilik yoki g`olib, muzaffar.

 Noshir  – aynan: kitob chiqaruvchi.

 Nohid  – yorug` yulduz, Zuhro sayorasi

 Nur  – yog`du, ziyolik, ravshanlik

 Nusrat  – g`oliblik, muzaffarlik.

Nuh  – aslida Nuho – aql, xirad, zehn.

 No`g`ay – no`g`ay xalqi nomidan.

O harfiga ismlar manosi

 Obid  – toat-ibodat qiluvchi, taqvodor.

 Obirahmat  – shifobaxshlik, muqaddaslik, xosiyatli suv.

 Obod  – kam-ko`stsiz, farovon.

 Ovsharboy  – o`g`uz urug`ini forslar afshar deydilar.

 Ogah  – bilag`on, aqlli, ziyrakli.

 Odam  – qizilrang tuproq.

 Odil  – haqgo`y, adolatli, insofli, to`g`ri, halol.

 Odina  – juma kuni tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yish rasm bo`lgan.

 Ozar  – olov.

 Ozod  – erkinlik, hurlik, holilik.

 Oyazim  –  ulug`.

 Olim  – bilimli, bilimdonlik, donishmandlik.

 Olloyor  – Hudoga do`st, Hudo qo`llasin degan ma`nolarda.

 Oltiyor  – oldingi farzandlarga esh bo`lib tug`ilgan bola.

 Oltoy  – ulug`, yuksak, baland.

 Omad  – tolei baland.

 Omon  – omon bo`luvchi, najot topuvchi.

 Orif  – bilimdonlik, aqlli, dono yoki xudojo`y.

 Osim  – qo`riqlangan, himoyalangan, muhofaza qilingan, xavfsiz.

 Osif  – shiddatli bo`ron.

 Osmon  – bu  osmondek tiniq va baland bo`lsin.

 Oston  –  ostona, bo`sag`a.

 Otavali  –  valiy bir mo`ysafidning duosidan keyin tug`ilgan bola.

 Ofiyatullo  – sog`lik, sog`ayish; tinchlik.

Oshiq  – hayotni sevuvchi.

 Oqdavlat  – pok, toza. oiladagi ikkinchi bolaga shunday ism qo`yish odati bo`lgan.

 Oqlimirza  – aqlli mirza yigit.

P harfiga ismlar manosi

 Payom -xabar, darak;

 Payshanba  – xalq o`rtasida payshanba kuni xosiyatli degan tushuncha bor.

 Panji  – oiladagi beshinchi bolaga berilgan ism.

 Panohiddin  – dinning panohida, din najot beruvchi.

 Parvez  – g`olib, muzaffarlik, engilmaslik.

 Parda  – o`z pardasi (ko`ylagi) bilan tug`ilgan bola.

 Parpi  – aslida farfi – nafis, muloyim, yumshoq tabiatli.

 Partov  – aslida “partav”; nurli, nur sochuvchi.

 Pahlavon  –  yon, biqin, qanot.   zo`r, kuchli, qudratli;

 Peshavor  – hunarmandlar sardori.

 Peshdod  – odil, o`tmishdan darakchi, xabarchi, oldindan.

 Pirnazar  – pirlar nazar qilsin degan.

 Poyon  – qator qiz tugilgandan keyin tugilgan o`gilga berilgan ism.

 Polvon  – kuchli, qudratli, bahodir.

 Poliyor  – pokiza do`st, pokizalikka moyil.

 Porso   – o`zini tiyuvchi, taqvodorlik, xudojo`ylik.

 Purdil  – mardlik, botirlik, dovyuraklik.

 Po`lat  – mustahkam ma`dan.

R harfiga ismlar manosi

 Rabbimqul – Hudoning quli, bandasi.

 Rabi  – to`rtinchi bolaga beriladigan ism.

 Rabib  –  o`gay, yot.

 Ravziddin  – dinning bog`i, bo`stoni.

Ravnaq  – jilolangan, tarovatli;  gullab-yashnagan.

 Ravshan  – yorug`, shu`lali; tiniq, beg`ubor; g`amsiz.

 Radi  – saylangan, tanlab olingan.

 Rajab  – hijriy yilning  to`r- tinchi oyida tug`ilgan bola.

 Raji  – umid, tilak.

 Razzoq  – rizq beruvchi.

 Razin  – mahkam, mustahkam, qat`iy; muhim; mu`tabar.

 Razmin  – urush, jang, g`avg`o. “

 Rais  – boshliq, rahbarlik, sardorlik, etakchilik.

 Raif  – mehribonlik, shafqatlilik, rahmdillik.

 Ramazon  – qamariy yil hisobining to`qqizinchi oyida tug`ilgan bolaga shunday ism beriladi.

 Ramal  – mumtoz she`riyatdagi aruz vaznining bir ko`rinishi;

 Ramz  – belgi, ishora; timsol.

 Rami  – o`qchi, merganlik.

 Ramil  –   tilsim egasi, sirlarni ochuvchi folbin.

 Rasim  – yo`l-yo`riqqa, qoidalar rioya qiluvchi yoki rassom.

 Rasif  – chidamli, mahkamlik, mustahkamlik.

 Rasix  – mustahkamlik, mahkamlik, pishiqlik, chidamlilik.

 Raso  – mukammal, kamolga erishgan.

 Rasul  – elchi.

 Ratib  –  beg`uborlik, tarovatli.

 Rauf  – muloyimlik, shafqatlilik, rahmdillik.

 Rafael  – yuksaklik, oliylik, ulug`lik, taniqli, mashhurlik.

 Rafi  – Rafael ismining arab tilidagi ko`rinishi.

Rafid  – yordamchilik, ko`makchilik.

 Rafiq  — do`stlik, hamdamlik.

 Raf`at  — ulug`lik, yuksaklik, buyuklik.

 Rafqat  – do`stlik, hamrohlik, hamsafarlik;

 Raxshon  – porloqlik, nurlilik.

 Rashid  — to`g`ri yo`ldan yuruvchi.

 Rashodat  — mard, jasur, jasoratli.

 Rashshod  — Rashid ismining aynan ma`nosi.

 Raqoqul — ozod bo`lgan qul.

 Rag`ib  — tilab olingan bola.

 Rahib  — muruvvatlik, marhamatlik, olijanoblik.

 Rahim  — mehribonlik, marhamatlilik

 Rahmat  – mehribonlik, marhamatlik.

Rahmon  – o`ta mehribonlik.

 Rivojiddin  – din rivoji, din  ravnaqi.

 Riyoziddin  – din bo`stoni, din bog`i deb atash mumkin.

 Rizo  – rozilik, ma`qullik; tobe.

 Rizqiddin  – dinning rizq-nasibasi bolasi.

 Rif`at  – ulug`, yuksak.

 Rixsitilla  – tilladek qimmat, qadrli.

 Robiddin  – diniy taqvimning to`rtinchi oyida tug`ilgan bola.

 Roji  – aslida rojih – ortiq, ziyoda,

 Roiz  – tarbiya qiluvchi, o`rgatuvchi;

 Royiq  – latiflik, zebo.

Roqib  – posbonlik, himoyachilik.

 Roqiy  – olg`a intiluvchi, o`suvch.

 Roqim  – xat yozuvchi; savodxon, bilimdon.

Rohatali  – huzur-halovatda yashasin.

 Rubiddin  –  din quroli.

 Ruknoyiddin – ustun, tayanchli; din tayanchi.

 Ruslan  – arslon sher.

 Rustam  – ulkan gavdali, qudratli, dovyuraklik, bahodirlik.

 Ruxsat  — Hudo roziligi bilan dunyoga kelgan bola.

 Rushdi  — o`suvchi, ulg`ayuvchi, kamolga etuvchi;

 Ruhiddin  – dinning ruhi.

 Ro`zatilla – ro`za oyida tug`ilgan bola.

 Ro`zbeh  – baxt, tolei baland.

 Ro`zbon  – podshohni qo`riqlovchi posbon; lashkarboshi, sarkarda.

Ro`zim  –  rizq.

S harfiga ismlar manosi

 Sabohiddin  – din tongi.

 Sabriddin  – dinning sabr-toqatli kishisi.

 Savron  – shamsiya yil hisobining ikkinchi oyi  aprel da tug`ilgan bola.

 Sadaddin  – dinning to`g`riligi.

 Sadar  – to`gri, adolatli.

 Sadiboy — soddalik, pokizali.

 Sadid  – mahkamlik, mustahkam, irodali.

 Sadomat  – zarbali, savlatli.

 Sadr  – baland martabali, mansabdor.

 Said  – baxtli, saodatli.

 Sain – eng a`lo, shuhratli, shavkatli.

 Sanr  – otashli, olovli.

 Sayid  – aynan: ega, xo`ja; boshliq, rahbar.

 Sayim  – ro`zador.

 Sayfi  – qilich, shamshir.

 Salavatullo  – Hudoning muruvvati.

 Salim  – sog`lom.

 Salmon  – beozorlik, muloyimlik, yuvoshlik.

 Salom  – tinchlik, sog`liq, omonlik.

 Salor  – yo`lboshchi, sarkarda.

 Saloh  – rost, to`g`ri, halol; haqgo`y.

 Samandar –   o`tda yonmaydigan.

 Samar  – hosil, natijali, mevali.

 Sami  – eshituvchilik, tinglovchilik,

 Samim  – samimiylik, oqko`ngillik, sofdillik.

 Samin  – qadrli, qimmat,  aziz.

 Samir  – suhbatdosh.

 Samit  – sokinlik, osoyishtalik, osudalik.

 Sangin  – toshdek mustahkam.

 Sanjar  –   sanchmoq.  shiddatli, o`tkir.

 Sanoqul – madh aytuvchi, maqtovchi banda.

 San`at  – chiroyli hunarlar egasi.

 Sarvar  – yo`lboshchi, boshliq, rahnamolik.

 Sarvat  – boy.

 Sardor  – etakchilik, boshliq.

 Safar  – safar oyi (musulmonlar taqvimining ikkinchi oyi)da tug`ilgan.

 Safiullo  – Hudoning tanlagani, saylagani.

 Safo  – tiniqlik, pokizalik

 Saxiboy – qo`li ochiq, jo`mard.

 Sa`di  – baxt, saodat, omad.

 Sahmon  – rizq-ro`zli, nasibali.

Sahobiddin  – hamfikr dindoshlar; sahobiy so`zidan.

 Sib`atullo  – Hudoning xohishi  bilan dunyoga kelgan bola.

 Siddiq  – to`g`ri so`z, sofdil, rostgo`y.

 Sindor  – yoshlik, navqironlik, bo`z bola.

 Sino  – donishmandlik, hakimlik.

 Siroj  – yorug`, nurli, chiroqli.

 Sifatullo  – Hudo sifatlarining namoyon bo`lishi deb izohlash mumkin.

 Soat  – yaxshilik, xosiyatli vaqtda tug`ilgan.

 Sobir  – sabr, toqat.

 Sobit  – mustahkamlik, mahkamlik.

 Sodir  – asli sadr so`zidan. Boshliq, rahbar.

 Sodiq  – chin do`st.

 Soib  – Ega, xo`jayin.

 Solih  – pok, halol, pokiza.

 Sotir – xaloskorlik, himoya qiluvchi yoki xalos qilingan.

 Soqi  – sog`, sog`lom, sezgir, ziyrak.

 Sohib  –  to`gri talaffuzi.

 Suvon  – egov.

 Sulaymon  —himoyalangan, berk, muhofazaga olingan,

 Sulton  – hukmdor.

 Sunnat  – yo`l, odat, udum, taomil yoki sunnati o`zi bilan tug`ilgan bola.

 Surxob  – la`l toshi.

 Surxon  – to`y, bazm, shodlik; qo`rg`on, qal`a.

 Sur`at  – chaqqon, epchil.

 Sug`ro  – kenjagoy bola.

 Suhrob – qizil yog`du; la`l, yoqut.

 So`fi  – qavmni namozga chorlovchi taqvodor.

T harfiga ismlar manosi

 Tabibullo  – aynan: Hudoning tabibi.

 Tavakkal  – taqdiri Hudoga topshirilgan bola.

 Tavallo  – Hudodan iltijo qilib olingan bola.

 Tavsan  – arg`umoq, to`pichoq.

 Tavfiq  – yomon ishlar va odatlardan o`zini saqlaydigan bola.

 Tavhid  – birlik, yagonal. Hudoga sig`inish.

 Tavhir  – ehtirom, hurmatga sazovor.

 Takmil  – mukammal, benuqson.

 Tal`at  – chiroyli, sohibjamol ma`no- sida.

 Tansiq  – noyoblik, nodirlik; yoki bolaga tashna oilada tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism qo`yilgan.

 Tarzabon  – gapdonlik, suxandonlik, notiqlik.

 Tarxon – turli majburiyatlardan (soliqlardan) ozod qilingan.

 Tilla  – oltindek qimmatli.

 Toji  – biron xol bilan tug`ilgan bola.

 Toib  – tavba qiluvchi, istitfor aytuvchi banda.

 Toir  – qush; parvoz qiluvchi, yuksaklikka ko`tariluvchi.

 Toyib  – pokizalik, ozodalik.

 Tolib  – bilim izlovchi, bilim ixlosmandi.

 Toqiddin  – din tayanchi, din mustahkamlovchi.

 Tohir  – tahoratli, pokizalik; beg`uborlik.

 Tuman – ming, ko`paysin.

 Turob  – xok, tuproq.

 Tuhfat  – sovg`a, ehson.

 To`fon  – kuchli suv toshqini paytida tug`ilgan bolaga shunday ism berilgan.

U harfiga ismlar manosi

 Ubay  –   qul, qul bola.

 Ugur  – baxt, saodatmandlik, iqboli baland.

 Uzayr  – kuch, qudrat, ko`makchilik.

 Ulfat  – barchaga do`st bo`lsin degan niyatda.

 Umar  – barhayot, yashovchi.

 Umid  – orzu qilingan, kutilgan.

 Umir  – umri bilan bergan bo`lsin.

 Ummat  – xalq,  jamoa, toifa.

 Umron  – obodlik, farovonlik, ma`murlik.

 Urfon  – aslida Irfon; bilimli, ma`rifatli.

 Usmon  – singan-chiqqanlarni davolovchi tabib.

F harfiga ismlar manosi

 Favzi  – g`olib, muzaffar, engilmas.

 Fadl  – olijanob, oliyhimmat.

 Fazli  – marhamat, inobat, himmat, or- tiqlik, ustunlik, etuklik.

 Fayz  – yoqimli, muloyim; jozibali, •1 ko`rkam.

 Fayyoz  – oliyhimmat, mehribon.

 Faraj  – najot topgan.

 Farbud  – taqvodorlik.

 Farvardin  – aynan: bahor.

 Fardis  – nursimon, nurmonand.

 Faryob  – baxt, iqboli baland.

 Farziddin  – din farz deb biluvchi.

 Farid  – yakkalik, yolg`iz, yagona;

 Farmon  – buyruq, amr. Hudoning irodasi.

 Farodis  – jannat bog`lari, jannat farzandi.

 Farohiddin  – din rivoji, iqboli yoki ma`murligi.

 Farroh  – shukuhli, shon-shavkatli, dongdor.

 Farrux  – baxtli, baxtiyor.

 Faruq  – yaxshi-yomonni farqlovchi.

 Farxiddin  – din ato qilgan shodlik.

 Farhid  – ziyraklik, zukkolik, farosatli, sezgir.

 Fasih  – xushsuxan, so`z ustasi, notiq.

 Fasl  – vaqt, zamon, davr.

 Fattoh  – g`olib, muzaffar.

 Fath  – dinning g`olibligi, ustunligi.

 Faxri  – g`urur, iftixor.

 Fahmiddin  – dinni fahmlovchi.

 Fikrat  – idrokli, aqlli.

 Firdavs  – sakkizinchi jannatning nomi; bog`, ko`kalamzor.

 Firuz  – qimmatbaho ma`dan tosh.

 Fitrat  – aqlu farosatli, dono.

 Fozil  – bilimdon, dono, donishmand.

 Foiq  – ulug`vor, yuksak.

 Forobiy  – ziyoli oilalarda ulug` olim Forobiy nomiga nisbat berilgan.

 Fotiq  – shifo oladigan.

 Fotih  – engilmas, muzaffar, g`olib.

 Fuad  – dil, qalbli, aqlli, farosatli.

 Fuzail  – odobli, yaxshi xislatdi; insofli, adolatli;

Fuzul  – aynan: sergap. Istilohiy ma`noda notiq

X harfiga ismlar manosi

Xabir – xabar beruvchi; biluvchi, bilimli, dono.

 Xazin  – aynan: xazina; boy, badavlat.

 Xazorboy – olijanob, aslzoda.

 Xazri  – shaharlik, shaharda tug`ilgan.

 Xayyom  – chodir tikuvchi, chodir yasovchi usta.

 Xayri  – yaxshilik qiluvchi.

 Xalil  – do`st, suyukli.

 Xalif  – o`rinbosar, merosxo`r.

 Xanjar  – xanjardek o`tkir bo`lsin degan ma`noda.

 Xarros  – haqgo`y, adolatli.

 Xarrot  – o`ymakor usta, naqqosh.

 Xaspo`lat  – a`lo navli po`lat.

 Xatib  – va`zgo`y, va`zxon.

 Xafs  – arslon, yo`lbars.

 Xidir  – asli Xizr yoki Xizir, yashil degani.

 Xirmon  – g`alla xirmonlangan paytda tugilgan bola.

 Xirojiddin  – din haqi.

 Xislat  – yaxshi fazilatli, xosiyatli.

 Xovar  – kunchiqish, sharq.

 Xoja  – hurmatli, e`tiborli yoki xo`jayin.

 Xol  – badanida xol bilan tugilgan bola.

 Xolid  – abadiy yashaydigan; umri uzoq.

 Xolis  – samimiy, beg`araz, sofko`ngil.

 Xoliq  – bunyodkor, ijodkor.

 Xonazim  – buyuk xon.

 Xubbim  – yoqimtoy, yaxshi.

 Xurdak  – hunarmand degani.

 Xurdod  – Eronda iste`molda bo`lgan qamariy yilning ikkinchi oyi

 Xurram  – shod, shodmon, xursand, xush- kayfiyat.

Xursand  – shod, baxtiyor.

 Xurshid  – quyosh.

 Xushbaxt  – saodatmand.

 Xo`ja  – sohib, janob.

Ch harfiga ismlar manosi

 Cherikboy  – askar, qo`shin, lashkar.

 Chehrazod  – go`zal, zebo, aslzoda.

 Chilton  – qirqta ajralmas ruh.

 Chingiz – buyuk, qudratli.

 Chinor  – umri chinordek uzun bo`lsin.

 Chori  – oiladagi to`rtinchi farzand yoki Choriyorlarga nisbat berilgan.

 Chust  — chaqqon, mohir.

 Cho`lpon – tong yulduzi, yorug` yulduz.

 Cho`pon  – qo`ychuvon.

Sh harfiga ismlar manosi

 Shavvoz  – azamatlik, jasurlik, dovyurak.

 Shavkat  – sharaf, shonli, kuch.

 Shavqiddin  – din zavqi, din baxsh etadigan zavq.

 Shayx  – aslida qari, keksa, oqsoqol.

 Shamsi  – quyosh.

Shamshir – tig`. Qilichdek keskir va o`tkir yigit bo`lsin.

 Shamshod  – daraxt nomi.

 Sharaf  – or, nomus, obro`, iftixor, faxr.

 Sharif  – muqaddas, aziz.

 Shafqatullo  – Hudo rahmati bilan dunyoga kelgan bola.

 Shahar  –  shaharga kelganda tug`ilgan bolaga shunday ism berilgan.

 Shahboz  – shunqor, lochin.

Shahvor  – shohona, shohlarcha.

 Shahir  – ma`lum, taniqli.

 Shahob  – nurli yulduz.

 Shahsuvor  – chavandoz.

 Sher  – sherdek qudratli, jasur, qaytmas.

 Shiddat  – tezkor, gayratli.

 Shijoat  – g`ayrat, jasur.

 Shior  – maqsad, orzu, g`oya.

 Shihob  – shahob so`zining o`zgargani.

 Sho  – aslida shoh, hukmdor.

 Shoddil  – quvnoq, baxtiyor.

 Shoir  – she`r yozuvchi;

 Shoif  – ko`ruvchi, tanuvchi, ziyrak, sezgir.

 Shoiq  – juda yaxshi, a`lo;

 Shoybek  – kuchli, qudratli.

 Shokir  – farzand berganiga Hudoga shukrona ma`nosida.

 Shokuh  – savlatli, ko`rkamlik, hashamatli.

 Shomi  – chiroq, sham.

 Shomil —  Xudo eshitgan.

 Shohid  – guvoh;

 Shuayb  – shox, butoq.

 Shujo  – mardlik, qo`rqmaslik, jasur.

 Shukur  – Xudodan minnatdorlik.

 Shuhrat – mashhurlik; shon-shavkat.

 Sho`ra  – janob, boshliq.

E harfiga ismlar manosi

Ezid  – Hudo, Tangri, Xudo.

Eldor  – qabila, elat boshlig`i;

 Emin  –  tinch, osoyishta.

 Eran  – mard, jasur; er, o`g`lon.

 Eshon  – aynan: u kishi; katta odam.

Yu harfiga ismlar manosi

Yunus  – kaptar degani.

 Yusuf  – o`sgan, ko`paygan.

 Yazdon  – Hudo, Tangri.

Ya harfiga ismlar manosi

 Yamin – o`ng qo`l, o`ng tomon.

 Yatim  – tanho ma`nosida.

 Yahyo  – muruvvatli, ochiqqo`l; xushxulq.

O’ harfiga ismlar manosi

 O`rda  – uy, panajoy; hukm- dor saroyi; lashkargoh; ko`pchilik, to`p, to`da.

 O`rxon – ulg`ayish, o`sish.

 O`g`lon – botirlik, mardlik, shahzoda.

Q harfiga ismlar manosi

 Qavomiddin  – ustun, ustivor.

 Qaviy  – kuch, quvvat.

 Qavs  -shamsiya yilining qavs oyida tug`ilgan bola.

 Qadam  – qadami qutlug` bo`lsin degan ma`noda.

 Qadim  – qadimiyat qadriyatlarini qadrlasin degan niyatda.

 Qadr  – dinni qadrlovchi.

 Qays  – muqoyasa qilish, chog`ishtirish.

 Qaysar  – Bu ismning kelib chiqishi kezar nomi bilan bog`liq.

 Qayyum  – abadiy mavjud.

 Qalandar  – tarkidunyo qilgan odam.

 Qalmoq – o`zbeklarning qalmoq urug`i- ga mansub bola.

 Qamar  – oy.

 Qambar  – to`rg`ay.

 Qahramon  – o`zbeklarda qaramon urug`i ham bor.

 Qiyom  – etilish, oftobning tikkaga kelgan payti.

 Qiyos  – bu ism yolg`iz aytilmaydi;

 Qobil  – iste`dodli, qobiliyatli; kuchli, qudratli;

 Qozi  – hakam.

 Qozoq  – qozoqlar ornsida tug`ilgan yoki ko`rinishi qozoqbashara bolaga shunday ism berilgan.

 Qoim  – turg`un, qoim, mustahkam;

 Qora – kuchli, qudratli, polmoi.

 Qori  – qiroat qiluvchi.

 Qosid  – xabar etkazuvchi.

 Qosim  – taqsimlovchi.

 Qohir – zabardast, kuchli;

 Qubod  – hukmdor, podshoh.

 Quvvat  – kuchli, chidamli.

 Quvomiddin  – dinning haqiqatgo`y, adolatli kishisi bo`lsin degan niyatda.

 Quddus  – pok, pokiza, begunoh, muqaddas, aziz.

 Qudrat  – quvvatli, kuchli, qodir.

 Qul – arab tilidagi “qul” so`zi “ayt” degan ma`noni bildiradi,

 Qulfiddin  – dinning ma`nolarini sharhlovchi olim.

 Qurbat  – yaqinlashish, etishish.

 Qurbon  –  qurbon hayiti kunida tug`ilgan bola.

 Qurbug`a  – kuchli, qudratli, jasur;

 Quron  – oiladagi uchinchi bolaga beriladigan ism.

 Qutbiddin  – dinning asosi, tayanchi.

G’ harfiga ismlar manosi

G`aybiddin  – aynan: dinning pinhoniyligi, yashirin siri;

 G`ayni  – ko`p degan ma`noda.

 G`ayrat  – mehnatsevar deb izohlash mumkin.

 G`alil  – orziqib kutilgan bola.

 G`ani  – boy, badavlat.

 G`arib  – g`aribona iltijo bilan tilab olingan bola deb izohlash mumkin.

 G`afur  – gunohlarni kechiruvchi, rahmdil, marhamatli, mag`firatli.

 G`iyos  – faryod, ovoza, kuch, tayanch.

 G`ozi  – g`olib, muzaffar.

 G`oyib  – ko`rinmaydigan, yashirin, maxfiy.

 G`olib  – engilmas, muzaffar, enguvchi.

 G`ulom  – 1. Qul. 2. Farzand, o`g`il.

 G`ufron  – kechirilgan, gunohsiz bola.

 G`o`non – ikki-uch yoshli toy.

H harfiga ismlar manosi

Habib  – suyukli, qadrdon, do`st.

Habil  – shamol, el. Odam alayhissalomning o`ldirilgan o`g`li ham Habil

Hadis  – hikoya, rivoyat;

Hayot  – tiriklik, umr, barhayotlik; sog`lik, omonlik.

Hazrat  – yuqori darajadagi, martabali.

Haybat  – buyuklik, shukuhli, viqorli.

Haydar  – arslon; jasur, dovyurak, qudratli.

Hayit  – hayit kuni tug`ilgan bolaga shunday ism berilgan.

Hayrat  – aynan: hayratlanish, taajjub.

Hakim  – bilimdon, aqlli, dono, donishmand.

Halim  – muloyim, mehribon.

Hamdam  – do`st, o`rtoq.

Hamza  – o`tkir, achchiq, kuydiruvchi,

Hamid  – maqtovchi, madh etuvchi.

Hammod  – ulug`lovchi, madh etuvchi yoki hurmatga loyiq.

Hamro  – yo`ldosh, esh, hamdam yoki qirmizirang.

Hanjar  – aslida Hanjor; yo`l, qoida, rasmrusum, ravish.

Haris  – o`ta berilgan, maftun, mahliyo bo`lgan.

Hasan  – yaxshi, tuzuk; chiroyli, sohib- jamol.

Hafiz  – himochi, qo`riqlovchi, o`z panohida asrovchi.

Hashmat  – izzat-hurmatli, shonu shavkatli.

Haq  – haqiqat, rost, adolat.

Hidoyat  – to`g`ri yo`lga boshlovchi, to`g`ri yo`l topuvchi.

Hiloliddin  – dinning yangi, ko`rkam oyi.

Himmat  – olijanob, saxovat.

Hisom  – qilich, shamshir, tig`.

Hifziddin  – dinni asrovchi, dinni muhofaza qiluvchi.

Hodi  – to`g`ri yo`l ko`rsatuvchi.

Hoji  – ziyoratchi, sig`inuvchi.

Hoziq  – mohir, bilimdon; itoatkor, yovvosh.

Hokim  – hukmron, boshliq, yo`lboshchi, rahbar.

Homid  – shukur qiluvchi, qanoat qiluvchi, sabr-toqatli.

Homil  – aynan: ko`tarib yuruvchi, eltuvchi.

Horun  – yahudiycha Aoron ismidan olingan va arab talaffuzida Horun.

Hosil  – meva, samara, natija.

Hotam– saxiy, qo`li ochiq, oliyhimmat.

Hoshim  – maydalovchi, ushatuvchi; non sindiruvchi.

Hubbim  – “xub” – chiroyli, yoqimli so`zidan.

Huvaydo  – belgili, oshkora, ravshan, aniq. 

Hujjat  – ishonchli qog`oz.

Huzur  – osoyishtalik, osudalik, rohat, farog`at.

Humoyiddin  – din ato qilgan baxt,  din saodati.

Humom  – qavm yoki biron urug`ning boshlig`i.

Humoyun  – qutlug`, muborak, noyob, tengsiz.

Hunar  – istilohiy ma`noda yoki yaxshi niyat bilan hunar egasi.

Hurmat  – izzat. ma`nosida.

Hurullo  – Hudoning erkin bandasi.

Husayn  – Hasan ismi bilan bir xil ma`noda.

Husn  – chiroy, go`zallik.

Tavsiya etamiz