Poliz ekinlari va sabzavotlar haqida topishmoqlar

Tavsiya etamiz

Sabzavotlar va Poliz ekinlari haqida eng sara topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

Mundarija

Tarvuz haqida topishmoqlar

1. Xo‘ppa semiz,
Bir tuki yo‘q.

Topishmoqning javobi
(Tarvuz)

2. Uzoqdan yaldir-yuldur,
Yoniga kelsam qulfi-kalit.

Topishmoqning javobi
(Tarvuz)

3. Ko‘kkina qo‘zim, quvanda turib semiradi.

Topishmoqning javobi
(Tarvuz)

4. Men ajab hayronman bir narsaga,
Qoziqda boylovli turibdi-yu,
Onasi bolasining qornida.

Topishmoqning javobi
(Tarvuz)

5. Jumboq qo‘ydim, jubin top,
Yumaloq biyning otin top.
Tag‘i qo‘ydim, tag‘i top,
Tolli biyning otin top.

Topishmoqning javobi
(Tarvuz)

Qovun haqida topishmoqlar

6. Zar-zar to‘ni bor,
Zarbdan panohi bor.
Urdi pichoqni,
Uning ne gunohi bor.

Topishmoqning javobi
(Qovun)

7. Bir uyning ichida
to‘rt ko‘rpacha yoyig‘lik turibdi.
Eshigi ham yo‘q, teshigi ham yo‘q,
Mehmon kelsa ochiladi.

Topishmoqning javobi
(Qovun)

8. Xilla xiloyim bor,
Janda-kulohim bor.
Boshimga urdilar pichoq,
Mening ne gunohim bor?

Topishmoqning javobi
(Qovun)

9. Bozordan bir narsa ol,
Ham o‘zing ye, ham tovug‘ing yesin,
Ham moling yesin.

Topishmoqning javobi
(Qovun)

10. Buxorodan kelgan fil,
Orqasidan tasma til.

Topishmoqning javobi
(Qovun)

Oshqovoq haqida topishmoqlar

11. Oppoq, semiz, moyi yo‘q,
Terisi qalin, juni yo‘q.

Topishmoqning javobi
(Oshqovoq)

12. Qo‘shnimning arqoni devoldan oshib tushdi.

Topishmoqning javobi
(Oshqovoq)

Bodring haqida topishmoqlar

13. Pishmaganda mazali,
Pishganda mazasiz.

Topishmoqning javobi
(Bodring)

14. Mayda-mayda uzunchoq,
Tashi ko‘k, ichida zirachak,

Topishmoqning javobi
(Bodring)

Karam haqida topishmoqlar

15. Qat-qat to‘nli,
Qarich bo‘yli.

Topishmoqning javobi
(Karam)

16. Qat-qat quloq,
Dum-dumaloq.

Topishmoqning javobi
(Karam)

Sholg’om haqida topishmoqlar

17. Yer tagida oltin bosh.

Topishmoqning javobi
(Sholg‘om)

18. Yer tagida zar kalapush.

Topishmoqning javobi
(Sholg‘om)

19. Kalta bobom ichkarida,
Quloqlari tashqarida.

Topishmoqning javobi
(Sholg‘om)

Sabzi haqida topishmoqlar

20. Yer tagida oltin qoziq.

Topishmoqning javobi
(Sabzi)

21. Sari bobom ichkari,
Soqollari tashqari.

Topishmoqning javobi
(Sabzi)

22. Qizil qiz yer ostida,
Sochlari yer ustida.

Topishmoqning javobi
(Sabzi)

23. Boyning o‘g‘li Boysari,
Soqollari sap-sari.

Topishmoqning javobi
(Sabzi)

24. Iyagi yerga qaragan,
Soqoli osmonga qaragan.

Topishmoqning javobi
(Sabzi)

Piyoz haqida topishmoqlar

25. Past-past bo‘yi bor,
Etti qavat to‘ni bor.

Topishmoqning javobi
(Piyoz)

26. Yer tagida kokilli bachcha.

Topishmoqning javobi
(Piyoz)

27. Yer tagida oq sochli boy yotar.

Topishmoqning javobi
(Piyoz)

28. Qirq ko‘ylagi bor,
Bir tugmasi yo‘q.

Topishmoqning javobi
(Piyoz)

29. Urmasdan yig‘latar.

Topishmoqning javobi
(Piyoz)

30. Yer tagida kumush kunda,
Sho‘rva qilsang kelar kunda.

Topishmoqning javobi
(Piyoz)

Garmdori haqida topishmoqlar

31. Bir barmoqcha bo‘yi bor,
Qizil baxmal to‘ni bor.

Topishmoqning javobi
(Garmdori)

32. Qizilgina ko‘zachak,
Ichi to‘la zirachak.

Topishmoqning javobi
(Garmdori)

33. Bizlar, bizlar biz edik,
Bizlar bir talay qiz edik,
Bizlarni uzdilar,
Bir ipga tuzdilar.

Topishmoqning javobi
(Garmdori)

34. Qonga o‘xshash, qoni yo‘q,
Bolasining soni yo‘q.

Topishmoqning javobi
(Garmdori)

Ayrim ekin mahsulotlari haqida topishmoqlar

35. Yer tagida yumron qoziq.

Topishmoqning javobi
(Turp)

36. Yer tagida chaksa go‘sht.

Topishmoqning javobi
(Lavlagi)

37. Yer ustida mushtday quyruq.

Topishmoqning javobi
(Qo‘ziqorin)