Present Simple (I do) — Oddiy hozirgi zamon

Tavsiya etamiz

Present Simple (I do) — Oddiy hozirgi zamon (Umumlashtiramiz!)

※ study this situation:

🔰Aziz is a taxi driver. 🚕 But now he is asleep in bed. 🛌 😴 So: He is not driving a car (he is asleep). But:
——————————
🔰Aziz taksi haydovchisi. Lekin hozir u divanida uxlamoqda. Demak, u hozir mashina haydagani yo’q (u uxlamoqda):

• He drives a car. 🚕 — U mashina haydaydi. 👈this is the present simple tense.

I/we/you/they + drive
he/she/(it) + drives

🔰We use the present simple to talk about things in general. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general.
——————————
🔰Biz hozirgi oddiy zamonni narsalarni umumiy aytish uchun ishlatamiz. Biz bu zamonni biror narsa doimiy yoki takror sodir bo’lganda, yo biror narsa umuman to’g’ri (inkor qilib bo’lmas) bo’lganda ishlatamiz.

Misollar 📋 Examples:

— The earth 🌍 goes round the sun 🌞
— Yer quyosh atrofida aylanadi

— Nurses 👩🏻‍⚕🧑🏼‍⚕ look after patients in hospitals 🏥
— Hamshiralar bemorlarga shifoxonalarda g’amxo’rlik qiladilar

❗️Remember that we say he/she/it -s — Don’t forget the s:
——————————
⚠️Yodda tuting birlikdagi otlar bilan kelgan so’zlarga -s qo’shiladi:

— I work in a bank.🏦 Sherzod works in a shop 💒
— Men bankda ishlayman. Sherzod do’konda ishlaydi

🔰We use do/does to make questions and negative sentences:
——————————
🔰Biz do/does’ni so’roq va inkor gap yasash uchun foydalanamiz:

do + I/we/you/they + work?
does + he/she/it + work?

I/we/you/they + don’t + work
he/she/it + doesn’t + work

Misollar 📋 Examples:

— Do you speak English?
— Ingliz tilida gaplashasizmi?

— I don’t smoke 🚬🚫
— Men chekmayman

— Rice doesn’t grow in Britain 🍚
— Britaniyada guruch (ya’ni sholi) o’smaydi

🔰We use the present simple when we say how often we do things:
——————————
🔰Biz hozirgi oddiy zamonni biror narsani qancha vaqtda qilishimizni aytish uchun ham ishlatamiz:

Misollar 📋 Examples:

— In summer Zilola usually plays tennis twice a week 🎾
— Zilola yozda haftada ikki marta tennis o’ynaydi

— Anvar doesn’t often drink coffee ☕️
— Anvar odatda kofe ichmaydi

※ when you make a suggestion (taklif berayotganda), you can say «Why don’t you …?»

— «I’m tired.»😑 «Why don’t you go to bed early?»🛏
— «Charchadim» «Nega ertaroq uxlamaysan?» (ertaroq uxlasang bo’ladiku)