Present simple with a future meaning

Tavsiya etamiz

Present simple with a future meaning

We use the present simple when we talk about timetables, programmes etc. (for example, for public transport, cinemas):
——————————
Biz hozirgi oddiy zamonni jadvallar, programmalar va hk. haqida gapirayotganimizda ishlatamiz (masalan, jamoat transporti, kino):

Misollar 📋 Examples:

• What time does the film begin?
• Kino nechida boshlanadi?

• The football match starts at 8 o’clock.
• Futbol matchi soat 8:00da boshlanadi.

We use the present continuous for personal arrangements:

• What time are you meeting Sanjar?
• Sanjar bilan qachon uchrashasan?