Qattiq jism mexanikasi, Qattiq jismlar

Tavsiya etamiz

Reja:

Qattiq jism mexanikasi
*Inersiya markazi, massa markazi.
*Massa markazi harakati teoremasi.
*Qattik jism aylanma harakati dinamikasi.
*Kuch momenti, aylanish o‘qiga nisbatan impul’s momenti.
*Aylanma xarakat dinamikasining asosiy qonuni.
*Impul’s momentining saqlanish qonuni.

Yuklab olish