Qiz bolalar uchun barcha ismlar manosi

Tavsiya etamiz

Qiz bolalar uchun o‘zbekcha, arabcha, tojikcha, forscha, islomiy va zamonaviy ismlar manosi bilan tanishib chiqing.

A harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

B harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

D harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

E harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

F harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

G harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

H harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

I harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

J harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

K harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

L harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

M harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

N harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

O harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

P harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

Q harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

R harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

S harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

T harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

U harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

V harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

X harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

Y harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

YOQUTOY

Z harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

O’ harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

O‘G‘ILNOZIK

G’ harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

SH harfidan boshlanuvchi ismlar manosi

CH harfidan boshlanuvchi ismlar manosi