Rastrli va vektorli grafiklarning dasturiy ta`minoti

  1. Rastrli  grafika
  2. Vektorli grafika
  3. Rastrli va  vektorli  grafikada  tasvir yaratish

Kompyuter grafikasi uch turga bo’linadi: rastli grafika, vektorli grafika va fraktal grafika. Ular bir-biridan monitor ekranida tasvirlanishi va qog’ozda bosib chiqarilishi bilan farqlanadi.

Rastli grafika. Rastli grafikada tasvir nuqtalar (kog’ozda), piksellar (nuqtalar ekranda shunday deb ataladi) yordamida hosil qilinadi. Tabiiyki, nuqtalar soni qancha ko’p bo’lsa (ular zich qilib joylashtirilsa), unga asoslangan rasm, shakl, grafik va hokazolar shuncha aniq ko’rinib turadi. Shu munosabat bilan ekranning ruxsat etish qobiliyati tushunchasi kiritilgan bo’lib, unda gorizontal va vertikal yo’nalishlardagi nuqtalar soni muhim ahamiyatga ega va u ekranning ruxsat etish imkoniyati deyiladi. Kompyuter grafikasidan foydalanishning asosiy qoidalari va qo’llash sohalari. Batafsil >> yuklab olish

Tavsiya etamiz  Yoshlar sosiologiyasi
Прокрутить вверх