Bosh sahifa Referatlar

Referatlar

Basketbol o’yin texnikasiga dastlabki o’rgatish uslubiyoti

Basketbol o’yin texnikasiga dastlabki o’rgatish uslubiyati Reja Dastlabki o’rgatish va uning mohiyati Dastlabki o’rgatish jarayonining bosqichlari va uslublari Jismoniy tarbiya darsining maqsadi va vazifalari Darsning tuzilishi va mazmuni Dars jarayonini...

Basketbol o’yin qoidasi va musobaqa tashkil qilish asoslari

Basketbol o’yin qoidasi va musobaqa tashkil qilish asoslari Reja O’yin qoidasi va musobaqa tashkil qilish asoslari Jamoalar, o’yinchilar, zahiradagi o’yinchilar, sardor, murabbiylar Murabbiy va murabbiy yordamchisining stol atrofidagi...

Basketbol o’yin taktikasi asoslari

Basketbol o’yin taktikasi asoslari Reja 3.1. Asosiy tushunchalarning ta’rifi 3.2. Taktika tasnifi 3.3. Hujum taktikasi 3.4. Yakka (individual) harakatlar 3.5. Guruhli harakatlar 3.6. Jamoa harakatlari 3.7. Shaxsiy pressingga qarshi hujum 3.8. Himoya taktikasi 3.9. Yakka harakatlar 3.10. Guruh harakatlari 3.11. Jamoa harakatlari 3.1. Asosiy tushunchalarning ta’rifi Taktika – bu...

Basketbol o’yin texnikasi asoslari

Basketbol o’yin texnikasi asoslari Reja 2.1. O’yin texnikasining tasnifi 2.2. Hujum texnikasi 2.3. To’pni uzatish 2.4. To’pni urib yurish 2.5. Savatga to’p otishlar 2.7. Himoya texnikasi 2.8. Himoyacha turish 2.9. To’pni egallash va unga qarshi harakatlar texnikasi O’yin texnikasi – bu musobaqaning aniq...

Jahonda va o`zbekistonda basketbolni rivojlanish tarixi.

Jahonda va o`zbekistonda basketbolni rivojlanish tarixi. Reja 1.1. Basketbolning rivojlanish bosqichlari 1.2. Xalqaro Basketbol Asossiatsiyasining (XBA) tashkil etilishi 1.3. O’zbekistonda basketbolning paydo bo’lishi va rivojlanishi tarixi Basketbolga o’xshab ketadigan o’yin to’g’risidagi dastlabki...

Sport mashg‘ulotlari

Sport mashg‘ulotlari Mazkur fan orqali sport turlarini o‘qitish uslubiyoti bilan munosib ravishda, o‘rganish sport turlari murabbiysi sifatidagi zamonaviy mutaxassislarni shakllantirishga imkon beradi. Yuklab olish

Sport mashg‘ulotining nazariy asoslari

SPORTNING IJTIMOIY AHAMIYaTI 1.1. Sport nazariyasi predmetining xususiyatlari, maxsus atamalari Sport nazariyasi predmeti, jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati fanining bir qismi bo‘lib, yangidan ajralib chiqqan fandir.Sport...

Saf mashqlari

Reja: Saflarning asosiy nomlari va uning joylanishi Saf usullari Saflanish va qayta saflanishlar Harakatlar Orani ochish va yaqinlashtirish Saflarning asosiy nomlari va uning joylanishi...

Kurash turlarida taktik tayyorgarlikni takоmillashtirish

Reja: 1. Taktik tayyorgarlik 2. Hujum harakatlarini tayyorlash taktikasi 3. Bellashuvni tuzish taktikasi 4. Musоbaqalarda qatnashish taktikasi Spоrt kurashining taktikasi – bu musоbaqalarda eng yaxshi natijaga erishish uchun yuzaga...

Yengil atletikaning taraqqiyoti

REJA: Yengil atletikaning turlari xaqida Xorijiy mamlakatlarda yengil atletikaning taraqqiѐti Yurish, yugurish, sakrash va uloqtirishni (nayza, toshlar va boshqa...

Tavsiya etamiz