Referatlar

1946-1990 yillarda Fransiya

Reja: II jahon urishidan so’ng Fransiyaning talofatlari. II jahon urishidan so’ng Fransiya ichki siyosati.

Chidamlilikni rivojlantirishning usul va vositalari

ChIDAMLILIKNI RIVOJLANTIRIShNING USUL VA VOSITALARI REJA: Chidamlilik xaqidaAerob imkoniyatlarni oshirish uchun asosiy usullarOraliqli usulning mashg‘ulot...

Baryerlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish bo‘yicha maxsus mashqlarning tuzilishi

Baryerlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish bo‘yicha maxsus mashqlarning tuzilishi REJA: Egiluvchanlikni oshiradigan mashqlar:

Rastrli va vektorli grafiklarning dasturiy ta`minoti

Rastrli  grafikaVektorli grafikaRastrli va  vektorli  grafikada  tasvir yaratish Kompyuter grafikasi uch turga bo’linadi: rastli grafika, vektorli grafika va...

Informatika va axborot texnalogiyalarini o`qitish metodikasi

«Informatika va axborot texnologiyalarini o’qitish metodikasi» fanining dasturi. «Informatika o’qitish metodikasi» fani umumta’lim maktab, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida...

Suzish texnikasini takomillashtirish, Suzish turlari

Suzish texnikasini takomillashtirishda turlarning axamiyati. DelfinBrassChalqanchasiga krolcha suzishKo‘krakda krolcha suzishBatafsil >> Yuklab olish

Yengil atletika haqida ma’lumot

„Yengil atletika" — yunoncha so' z bo' lib, u bellashuv, kiirash, mashq ma' nolarini anglatadi. Qadimiy Yunonistonda kuch va chaqqonlik bo' yicha...

Voleybol o’yini, O’zbekistonda voleybolning rivojlanish tarixi

Voleybol o’yin texnikasini o’yinda qo’llaniladigan harakat faoliyatlarining maqsadga muvofiq, aniq vazifalarni xal qilishga imkon beradigan usullari yig’indisi deb atash mumkin. Batafsil >>...

Spоrtchilarning tехnikaviy va taktikaviy tayyorgarligini mеtrоlоgik asоslari

Spоrtchilarning tехnikaviy tayyorgarligini mеtrоlоgik nazоrati, jismоniy tarbiya va spоrtda taktikaviy tayyorgarlikning nazоrati, trеnirоvka va musоbaqa yuklamalari nazоratining mеtrоlоgik asоslari yoritib berilgan. referatni...

Spоrtchi jismоniy tayyorgarligining nazоrati asоslari

Spоrtchi jismоniy tayyorgarligining nazоrati asоslarida nazоratning umumiy talablari, tеzlik, kuch, egiluvchanlik, chaqqоnlik sifatlarini, chidamlilikni rivоjlanish darajasini nazоrat qilish keng yoritildi. Referatni yuklab...

Tavsiya etamiz