Saf mashqlari

Tavsiya etamiz

Reja: Saflarning asosiy nomlari va uning joylanishi Saf usullari Saflanish va qayta saflanishlar Harakatlar Orani ochish va yaqinlashtirish Saflarning asosiy nomlari va uning joylanishi Saf mashqlari

Saf mashqlari — bu shug‗ullanuvchilarning ma‘lum bir safda birgalikda yoki yakka harakatlaridan iborat. Saf mashqlari yordamida mashg‗ulotni tashkil etish marom va sur‘at hissiyotini tarbiyalash masalalari muvaffaqiyatli hal qilinadi, jamoa bo‗lib mehnat qilish malakalari shakllantiriladi.

[wpfa icon=»download» color=»#336699″ size=»14px»] Yuklab olish