Saf mashqlari

Tavsiya etamiz

Reja: Saflarning asosiy nomlari va uning joylanishi Saf usullari Saflanish va qayta saflanishlar Harakatlar Orani ochish va yaqinlashtirish Saflarning asosiy nomlari va uning joylanishi Saf mashqlari

Saf mashqlari — bu shug‗ullanuvchilarning ma‘lum bir safda birgalikda yoki yakka harakatlaridan iborat. Saf mashqlari yordamida mashg‗ulotni tashkil etish marom va sur‘at hissiyotini tarbiyalash masalalari muvaffaqiyatli hal qilinadi, jamoa bo‗lib mehnat qilish malakalari shakllantiriladi.

Yuklab olish