Basketbol o’yin texnikasi

Basketbol o’yin texnikasiga dastlabki o’rgatish uslubiyoti

Basketbol o’yin texnikasiga dastlabki o’rgatish uslubiyati Reja Dastlabki o’rgatish va uning mohiyati Dastlabki o’rgatish jarayonining bosqichlari va uslublari Jismoniy tarbiya darsining maqsadi va vazifalari Darsning tuzilishi va mazmuni Dars jarayonini rejalashtirish,  unga tayyorgarlik ko’rish va o’tkazish tartibi Sport amaliyotida dastlabki o’rgatish jarayoni ko’p yillik sport trenirovkasining fundamental bosqichi bo’lib, ushbu bosqichda o’rgatish uslublari va vositalaridan to’gri …

Basketbol o’yin texnikasiga dastlabki o’rgatish uslubiyoti Читать далее »

Basketbol o’yin texnikasi asoslari

Basketbol o’yin texnikasi asoslari Reja 2.1. O’yin texnikasining tasnifi 2.2. Hujum texnikasi 2.3. To’pni uzatish 2.4. To’pni urib yurish 2.5. Savatga to’p otishlar 2.7. Himoya texnikasi 2.8. Himoyacha turish 2.9. To’pni egallash va unga qarshi harakatlar texnikasi O’yin texnikasi – bu musobaqaning aniq vazifalarini muvaffaqiyatliroq hal qilishga imkoniyat beradigan usullar yig’indisidir. «Texnika usuli» termini ostida, deyarli bir xil o’yin topshirig’ini bajarishga yo’naltirilgan va tuzilishi …

Basketbol o’yin texnikasi asoslari Читать далее »

Прокрутить вверх