Energiyaning saqlanish qonuni

Energiyaning saqlanish qonuni. Tizimning to’la mexanik energiyasi -mexanik harakat va o’zaro ta’sir energiyasi -kinetik va potensional energiyalari yig’indisiga teng. Faqat, konservativ kuchlar tasir etuvchi,jismlar tizimida to’la mexanik energiya  vaqt bo’yicha o’zgarasdan qoladi. [wpfa icon=»download» color=»#336699″ size=»14px»] Yuklab olish