Foizlar va foizga doir turli matnli masalalarni yechish

M1. Foizlar haqida umumiy tushunchani takrorlash M2. Foizga doir turli matnli masalalarning qulay usulda yechimlari bilan tanishish M3.  Murakkab foizli masalalar bilan tanishish Mana shu mavzularni o’z ichiga olgan dars ishlanmani va taqdimotni yuklab oling.