Nimaga zebrada oq-qora yo‘laklar mavjud?

Nimaga zebralarda oq-qora yo‘laklar mavjud? Hech uylab ko’rganmisiz nega zebralarda oq-qora yo‘laklar mavjud, chunki dastlab, zebraga bu yo‘laklar go‘shtxo‘r hayvonlardan niqoblanish uchun kerak deb hisoblangan. Lekin Bristol universiteti olimlari tomonidan bu yo‘laklar zebraga hasharotlarni qo‘rqitish uchun kerakligi isbotlandi. Hasharot qo‘ngan paytda zebra terisini silkitadi, oq-qora ranglar esa tebranib, o‘ziga yarasha himoya vositasiga aylanadi.