Ketma-ketlikdagi qonuniyatni topishga doir masalalarni yechish

Maskur dars ishlanmada quyidagi mavzudagi slaydlar o’rin olgan. M1.  Ketma-ketlik qonuniyatini topishga doir masalalarni yechishni o‘rganish. M2. Rekkurent usulda berilgan ketma-ketlikga doir masala yechish ko‘nikmasini rivojlantirish. M3. Turli qiyinchilikdagi ketma-ketlikga doir masalalarni yechishni o‘rganish. Dars ishlanma va taqdimotni 👉👉 yuklab oling