Kompleks sonlar, kompleks sonlarga doir masalalar yechish

Kompleks sonlarni Dekart koordinatalar sistemasida tasvirlashni o‘rganish, Kompleks sonning turli ko‘rinishlari va ular orasidagi bog‘lanishlarni o‘rganish, Kompleks sonlar ustida arifmetik amallarni  bajarish, ularni darajaga ko‘tarishni va ulardan ildiz chiqarishni o‘rganish HAQIDA batafsil ma’lumotlar berilgan. Kompleks sonlar, kompleks sonlarga doir masalalar yechish o’z ichiga olgan dars ishlanma va taqdimotni 👉👉 yuklab olish.