Spirtlar

Molekulasida bitta yoki bir nechta gidroksil gruppa —OH saqlaydigan birikmalar spirtlar deb ataladi. KIMYO FANIDAN SPIRTLAR MAVZUSIGA BIR SOATLIK DARS ISHLANMASI. SPIRTLARning tarkibi va asosiy xossalari. yuklab oling