Fizika

Qattiq jism mexanikasi, Qattiq jismlar

Reja: Qattiq jism mexanikasi *Inersiya markazi, massa markazi. *Massa markazi harakati teoremasi. *Qattik jism aylanma harakati dinamikasi. *Kuch momenti, aylanish o‘qiga nisbatan impul's momenti. *Aylanma xarakat dinamikasining asosiy qonuni. *Impul's momentining...

Jismga ta’sir qiluvchi kuchlar

1. Elastiklik kuchi. Guk qonuni; 2. Kuchlanishning deformatsiyaga bog’liqligi; 3. Ishalanish kuchlari; 4. Ilgarilanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasi;  5. Markazga intilma kuch. Yuklab olish  

Jismning og’irligi kuchi

Jismning og'irligi kuchi —Butun olam tortishish qonuniga ko`ra tabiatdagi barchа jismlar bir-birini tortishish xususiyatiga egadirlar. Bu qonunga binoan yer atrofidagi barcha jismlar yerning tortish kuchi...

Moddiy nuqtaning inersiya momenti. Shteyner teoremasi. Impuls momenti.

Moddiy nuqtaning inersiya momenti. Shteyner teoremasi. Impuls momenti. Sodda mexanizmlarning   ishlash   prinsipi. Mexanikaning «Oltin qoidasi». Yuklab olish

Kuch haqida malumot, birligi

Kuch Biz xar doim jism birdan xarakatga kelsa yoki chuzilsa unga kuch ta’sir etishini sezamiz. Tinch turgan avtomobilni itarsak,aravani itarsak, bolfa mixni urgandagi kuch paydo buladi. Biz buni...

Aylanma harakatning kinematikasi.

Aylanma harakatning kinematikasi. Ayalnma harakatni ifodalashda R va Δφ qutb koordinatalaridan foydalanish qulaydir.Bu yerda R-radius –qutbdan moddiy nuqtagacha bo’lgan masofadir, φ –qutb burchagi(burilish burchagi). Yuklab olish

Energiyaning saqlanish qonuni

Energiyaning saqlanish qonuni. Tizimning to’la mexanik energiyasi -mexanik harakat va o’zaro ta’sir energiyasi -kinetik va potensional energiyalari yig’indisiga teng. Faqat, konservativ kuchlar tasir etuvchi,jismlar tizimida to’la mexanik...

Isaak nyuton hayoti va ijodi

Isaak nyuton hayoti va ijodi Butun olam tortishish qonunini maktabda o‘qigansiz. Ana shu qonunning kashf etilishiga tasodifan daraxtdan uzilgan olma sabab bo‘lganligi ham sizga ma’lum....

Saqlanish qonunlari, Impulsning saqlanish qonuni,

Saqlanish qonunlari, Impulsning saqlanish qonuni, Reaktiv harakat. Markaziy absolyut elastik urilish. Yuklab olish

Nyutonning butun olam tortishish qonuni

Nyutonning butun olam tortishish qonuni. Koinotdagi har bir zarra boshqa bir zarrani ularning massalari ko‘paytmasiga to‘g‘ri proporsional va ularning orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional kuch...

Tavsiya etamiz