Matematika

Bir maxrajli kasrlarni qo’shishni mustahkamlash

3-sinf o'quvchilari uchun Matematika fanidan Bir maxrajli kasrlarni qo’shishni mustahkamlash doir slaydlarni yuklab oling. Yuklab olish  

Umumiy bo‘luvchi va umumiy karrali. EKUB va EKUK. Oxirgi raqam. Butun sonlar

Mazkuz dars ishlanmada quyidagi mavzularda slaydlar o'rin olgan. M1: Sonlarning eng katta umumiy bo‘luvchisi(EKUB) va eng kichik umumiy karralisi(EKUK),...

Ketma-ketlikdagi qonuniyatni topishga doir masalalarni yechish

Maskur dars ishlanmada quyidagi mavzudagi slaydlar o’rin olgan. M1.  Ketma-ketlik qonuniyatini topishga doir masalalarni yechishni o‘rganish.

Geometrik progressiya va uning xossalari. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya

Maskur dars ishlanmada quyidagi mavzudagi slaydlar o'rin olgan. M1: Geometrik progressiya hadlarining xossalari bilan tanishish va masalalarda qo‘llash

Sonli ketma-ketliklar, Arifmetik progressiya va uning xossalari

Dars ishlanmada quyidagi mavzulari o'z ichga olgan. M1: Sonli ketma-ketliklar haqida tushuncha M2: Arifmetik progressiya....

Kompleks sonlar, kompleks sonlarga doir masalalar yechish

Kompleks sonlarni Dekart koordinatalar sistemasida tasvirlashni o‘rganish, Kompleks sonning turli ko‘rinishlari va ular orasidagi bog‘lanishlarni o‘rganish, Kompleks sonlar ustida arifmetik amallarni  bajarish,...

Foizlar va foizga doir turli matnli masalalarni yechish

M1. Foizlar haqida umumiy tushunchani takrorlash M2. Foizga doir turli matnli masalalarning qulay usulda yechimlari bilan tanishish

Natural ko‘rsatkichli darajaning arifmetik ildizi va uning xossalari. Ratsional ko‘rsatkichli darajaga oid...

Arifmetik ildiz va uning xossalariga doir misollar yechish. Ratsional ko‘rsatkichli darajaga oid misollar yechish. Misollar yechishning qulay va samarali usullari bilan tanishasiz....

To’plamlar, To’plamlar ustida amallar.

To‘plamlar va ular ustida bajariladigan amallar. Venn diagrammasi M1. To‘plam va uning elementlariga  doir masalalar yechish;

Tavsiya etamiz