To’plamlar, Ehtimollar nazariyasi, kombinatorika elementlari mavzusiga doir.

To’plamlar, Ehtimollar nazariyasi, kombinatorika elementlari mavzusiga doir. testlar va savollar to’plamini yuklab oling.

Tavsiya etamiz