Voleybol o’yini, O’zbekistonda voleybolning rivojlanish tarixi

Tavsiya etamiz

Voleybol o’yin texnikasini o’yinda qo’llaniladigan harakat faoliyatlarining maqsadga muvofiq, aniq vazifalarni xal qilishga imkon beradigan usullari yig’indisi deb atash mumkin. Batafsil >> Yuklab oling