Yoshlar sosiologiyasi

Tavsiya etamiz

Tushuncha predmet va hodisalarning umumiy va muhim belgilarini ifodalovchi tafakkur shakli.Tushunchaning shakllanishi so‘z bilan uzviy bog‘liq. Ular o‘rtasidagi aloqadorlik tafakkur va til o‘rtasidagi bog‘lanishning konkret tarzda namoyon bo‘lishidir.

✅ Yuklab oling