Zamonlar — Tenses

Tavsiya etamiz

Ingliz tilida jami 16 ta zamon bor (lekin asosiylari 12ta), ularning hammasi ushbu formula asosida yasaladi. 👇👇👇

 1. The Present Simple Tense. (Oddiy hozirgi zamon)
  Positive — S + V
  Negative — S + do(does) + not + V
  Questions — Do(does) + S + V?
 2. The Simple Past Tense. (Oddiy o’tgan zamon)
  Positive — S + Ved
  Negative — S + did + not + V
  Questions — Did + S + V
 3. The Future Simple Tense. (Oddiy kelasi zamon)
  Positive — S + will(shall) + V
  Negative — S + will(shall) + not + V
  Questions — Will(shall) + S + V
 4. The Simple Future in the Past Tense. (O’tgan zamondagi kelasi zamon)
  Positive — S + would(should) + V
  Negative — S + would(should) + not + V
  Questions — Would(should) + S + V
 5. The Present Continuous Tense. (Hozirgi davomli zamon)
  Positive — S + to be + Ving
  Negative — S + to be + not + Ving
  Questions — To be + S + Ving
 6. The Past Continuous Tense. (O’tgan davom zamon)
  Positive — S + was(were) + Ving
  Negative — S + was(were) + not + Ving
  Questions — Was(were) + S + Ving
 7. The Future Continuous Tense. (Kelasi davom zamon)
  Positive — S + will(shall) + be + Ving
  Negative — S + will(shall) + not + be + Ving
  Questions — Will(shall) + S + be + Ving
 8. The Future Continuous in the Past Tense. (O’tgan zamondagi kelasi davom zamon)
  Positive — S + would(should) + be + Ving
  Negative — S + would(should) + not + Ving
  Questions — Would(should) + S + be + Ving
 9. The Present Perfect Tense. (Hozirgi tugallangan zamon)
  Positive — S + have(has) + P.P
  Negative — S + have(has) + not + P.P
  Questions — Have(has) + S + P.P
 10. The Past Perfect Tense. (O’tgan tugallangan zamon)
  Positive — S + had + P.P
  Negative — S + had + not + P.P
  Questions — Had + S + P.P
 11. The Future Perfect Tense. (Kelasi tugallangan zamon)
  Positive — S + will(shall) + have + P.P
  Negative — S + will(shall) + not + have + P.P
  Questions — Will(shall) + S + have + P.P
 12. The Future Perfect in the Past Tense. (O’tgan zamondagi kelasi tugallangan zamon)
  Positive — S + would(should) + have + P.P
  Negative — S + would(should) + not + have + P.P
  Questions — Would(should) + S + have + P.P
 13. The Present Perfect Continuous Tense. (Hozirgi tugallangan davom zamon)
  Positive — S + have(has) + been + Ving
  Negative — S + have(has) + not + been + Ving
  Questions — Have(has) + S + been + Ving
 14. The Past Perfect Continuous Tense. (O’tgan tugallangan davom zamon)
  Positive — S + had + been + Ving
  Negative — S + had + not + been + Ving
  Questions — Had + S + been + Ving
 15. The Future Perfect Continuous Tense. (Kelasi tugallangan davom zamon)
  Positive — S + will(shall) + have + been + Ving
  Negative — S + will(shall) + not + have + been + Ving
  Questions — Will(shall) + S + have + been + Ving
 16. The Future Perfect Continuous in the Past Tense. (O’tgan zamondagi kelasi tugallangan davom zamon)
  Positive — S + would(should) + have + been + Ving
  Negative — S + would(should) + not + have + been + Ving
  Questions — Would(should) + S + have + been + Ving

Keyingi Lessonlar orqali ushbu zamonlarning har biriga batafsil to’xtalamiz!

⚠️ S = subject — ot
V = verb — fe’l
P.P = past participle